Knihy/Skautský vůdce/A. Založení a vedení oddílu. Družinová schůzka.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání
Skautský vůdce str. 47.png

DRUŽINOVÁ SCHŮZKA.

Družina může konati svou schůzku každých 14 dnů a střídat ji s oddílovou. Při družinové soustavě jsou družinové tři a čtvrtá oddílová.

Zahájení a administrativní drobnosti jako na oddílové.

Oznámení rozkazů vůdce a podniků oddílu. Rozhovor o tom a případné disposice.

Výklad rádcův a praktické procvičování dané látky růz. stupňů skautské dovednosti. Popř. vhodná hra uplatňující tyto znalosti. Tomuto oddílu se věnuje nejvíce času.

Rozhovor o plánech a samostatné činnosti družin.

Společná hra a zpěv.

Družinová schůzka je a musí zůstat přátelskou schůzkou hochů, na kterou by se vždy těšili. Může býti i na hřišti a pak se cvičí stavba stanů, orientace, kreslení náčrtů, hry apod.

Může se také věnovat výcviků v některé dovednosti: knihvazačství, košíkářství, modelářství apod.

Vůdce se návštěvou občas přesvědčí o úrovni schůzky.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje