Knihy/Skautský vůdce/A. Založení a vedení oddílu. Literatura pro vůdce.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

LITERATURA PRO VŮDCE.

Při vedení oddílu nejdůležitější, stále potřebné knihy a časopisy jsou:

 • Svojsík-Novák:
  • Základové skautingu(ČOS, 2 díly za 45 Kč).
  • Organisace 1930 (Jos. Špringer, Praha, 15 Kč) .
  • Vůdce, časopis pro činovníky. I.-XIII. ročník, vydává Svaz, ročně 18 Kč. Hl. od ročníku VIII.
  • Junák-Skaut, časopis pro naši mládež. I.-XIX. ročník, vydává Svaz, ročně 18 Kč. Bohatě ilustrován.
 • Fandrlík-Štefan: Hry v místnosti (Svaz).
 • Pospíšil-Nauman: Junácké písně.
 • Písničky modloslužebníků.

Kromě toho považuji za velmi důležité, aby každý skautský vůdce si dobře pročetl „Encyklopedii čsl. Mládeže“ (Plamja, Praha II, Dlouhá tř., 6 dílů), v níž je hojně velmi dobrých obrázků k článkům, jež znamenitě doplní jeho všeobecné vydělání.

Ostatní odborná literatura:

 • Baden-Powell:
  • Scouting for boys.
  • Na pouti za úspěchem (20 Kč).
  • Cíl a úkol výchovy vlčat (3 Kč).
 • A. B. Svojsík:
  • Základy junáctví (rozebráno).
  • Český skaut (1 Kč).
  • Polní hry (9 Kč).
  • Den v táboře junáků, Táboření (6 Kč).
  • Umění pozorovati (5 Kč).
  • Výchova občana republiky skautováním (4,50 Kč).
  • V přírodě (7,50 Kč).
 • Ernest Thompson Seton:
  • The book of woodcraft.
 • Seton - přeložil Seifert:
  • Duch lesů.
  • Dvanáct tajemství lesa.
  • Z lesní říše.
 • Jan Novák: Družinová soustava (9 Kč).
 • P. B. Nevili - Jan Novák: Rovering (5 Kč).
 • Dr. J. Šimánek:
  • Skauting (9 Kč).
  • Old skauting (6 Kč).
 • Dr. F. Čáda: Význam skautování.
 • B. Řehák:
  • Skauting a škola. Vydal Svaz (Rozesláno též o. š. inspektorátům).
  • Přírodopisné praktikum (115 pokusů se zvířaty, rostlinami a nerosty, vl. nákl. 13 Kč.
  • Skauting (se 75 fotografiemi v Encyklopedii čsl. mládeže, ročník IV., číslo 4).
 • Dr. Cvengroš-Janza: Skautská příručka (slovenská).
 • K. J. Šváb: Vlče (I. a II. díl 15 Kč)
 • Milčicová-Herbenová: Příručka dívčího skautingu (24 Kč).
 • F. Elstner: Kniha o uzlech (Svaz. 9 Kč).
 • Doc. MUDr. K. Hora: Vliv (táboření na zdraví mládeže. (Mas. Univ. v Brně).
 • MUDr. Č. Klika: Názor lékaře na skautování (1 Kč).
 • MUDr. K. Weigner: Skauting v rámci tělesné výchovy (1,50 Kč).
 • E. Štorch: Tábornická příručka (5 Kč).
 • R. F. Philips: Zákon skautů. — Listy rádci. (Svaz. 6 Kč.)
 • Dr. E. Chalupný: Skauting a Sokolstvo (7,80 Kč).
 • Růžička: Zpravodaj.
 • II. Oddíl vodních Skautů: Skautská příručka (4 Kč).
 • Hlavní stan vodních Skautů: Vodní skauting (3 Kč).
 • M. a L. Hafnerovy: Vaření v přírodě (4,50 Kč).
 • Kňourek: O Skautech a skautingu.
 • Buď připravený. Orgán sloven. skautov. I.-VIII. roč. (ročně 12 Kč).
 • Puberta mládeže. Preininger, Vůdce XII. č. 9-l0.
 • Záhoř: Pohlavní výchova.
 • Štkpt. Tetín: Mapa v obrazech (30 Kč).
 • Tetauer: Mapa v obrazech (4 Kč).
 • Dr. Schneider: Předpovídání povětrnosti.
 • Kavina nebo Macků: Klíč k určování hub.
 • Smolař nebo Polívka: Klíč k určování rostlin,
 • Žežula: Akvárium.
 • Krejčík: Samostatné pokusy a pozorování žákovská v přírodě. Hračkářský krám přírody.
 • V. Vavřina: Společenské hry (6 Kč).
 • Zábavné večery pro dospívající mládež (6 Kč).

BELETRIE.

 • Českoslovenští básníci Skautům i (Svaz). Vhodné pro recitaci! 10 Kč.
 • Jiří Wolker: Deník Skauta (18 Kč).
 • Kipling: Kniha džunglí, Kim.
 • Jaroslav Novák: Skautská srdce (24 Kč).
 • L. Tůma-Zevloun: Náš skautík (9 Kč).
 • J. Fabre: Junák mstitel (19 Kč).
 • Howard Payson:
  • Skauti orlí družiny (16 Kč),
  • Skauti na toulce (11,-).
 • V. C. Barclay:
  • Tajemný tulák (15,-),
  • Detektiv Danny (9,60),
  • Dannyho dobrodružství (12,-),
  • Hry vlčat.
 • Ernest Thompson Seton:
  • Děti divočiny,
  • O veveřici,
  • Monarcha,
  • Děti divočiny doma,
  • Arktické prérie,
  • Rolf v lesích,
  • Povídky o zvířatech volně žijících,
  • Bingo.
 • Němirovič Dančenko: Sám sobě pomáhej.
 • Jar. Neuman:
  • Duše stromu,
  • Umění člověka diluviálního.
 • J. S. Procházka: Člověk nepřítel.
 • Štorch: Praha v době předhistorické (39,-).
 • Hofmeister:
  • Život v pravěku,
  • Zátoka života.
 • Langer: Železný vlk (16,-).
 • London:
  • Volání divočiny,
  • Bílý tesák,
  • Jerry z ostrova,
  • Michal, bratr Jerryho.
 • H. D. Thoreau: Walden či život v lesích.
 • Hagenbeck: O zvířatech a lidech.
 • Ohieysa: Indián v mládí.
 • Curwood:
  • Kočovníci severu,
  • Rychlý blesk.
 • B. Bauše: Zábavná věda (6,-).
 • Robinson Krusoe.
 • Spisy Verneovy.
 • R. R. Hofmeistr: Sto a jeden den lovce dojmů.
 • Henrik Van Loon: Kam spěje lidstvo.
 • M. H. Burr: U pravěkých ohňů (20,-).
 • Dr. Fletscher: Indiánské zkazky (12,-).
 • Woowotanna: Vidoucí oči (3,-).
 • Rudolf Lämmel: Přírodovědci a přírodní zákony.
 • Hais-Týnecký:
  • Na pasece,
  • Potok a jiné.
 • Janda: Procházky přírodou.
 • Cestopisy: Vrázovy, Kořenského, Havlasovy.
 • Sbírka: Země a lidé.

Divadelní hry:

 • F. Kňourek: Do tábora (o třech dějstvích – 8,70).
 • R. Válek:
  • V záři ohně (1 jednání – 3,60).
  • Noční lov (4 jednání – 4,50).
  • Sirotci (veselý výstup – 1,—).
 • Q. M. Vyskočil: O vůdcovství (pohádka o 5 obraz. – 3,60).
 • F. Homolka: Skautík (4 jednání – 7,50).

Odborný závod knihkupecký pro divadelní hry je: K. Rosendorf. knihkupec, Praha II. Žitná.

Písně:

 • K. Kovařovic: Junácká (—,60).
 • K. Pospíšil:
  • Junácké písně (4,50).
  • S doprodem klavíru (15,—).
 • Mangidon: Junácký pochod (1,—).

Z národních písní pochodové a k táborovému ohni dvojhlasné.

Česká literatura tělovýchovná.

(Nejsou uvedeny ony knihy, jež jsou již v předchozím zařazeny.)

 • Dr. Karel Weigner: Tělesná výchova (Springer).
 • Dr. Piasecký:
  • Zásady výchovy tělesné (Dědictví Komenského).
  • Návrh na všeobecnou úpravu tělesné výchovy (Min. zdravotnictví a tělesné výchovy).
 • Dr. Chodounský: Sport - Lidové rozpravy lékařské (Otto).
 • Dr. Weigner:
  • Tělověda (Springer).
  • Zdravotnická čítanka (Springer).
 • Dr. Babák:
  • Tělověda I./II. díl. (Leichter).
  • O výživě (Stát. nakladatelství).
  • O proměnách energií u živých těl (Duch a svět - Topič).
 • Dr. Boigey: Všeobecná fysiologie těl. výchovy (Springer).
 • Dr. Mareš: Výživa člověka ve světle fysiologie (Otto).
 • Dr. Kříženecký: Ochrana mládeže a eugenika (Otto).
 • Dr. Vítek: Ze zdravovědy, sportu a tělocviku (Otto).
 • Dr. Chodounský: Vliv ovzduší nočních dob a podnebí na zdraví člověka (Sfinx).
 • Dr. Tobiášek: První pomoc (ČOS, 20 Kč).
 • Dr. Panýrek: Katechismus první pomoci (Hejda Tuček).
 • Skořepa Miloslav:
  • Náš dorost, jeho dospívání a výchova (stát. nakl.).
  • Puberta (Dědictví Komenského. - Pedagog. studie).
 • Očenášek-Hebert:
  • Zákonník síly (ČOS).
  • Přirozená těl. výchova (ČOS).
 • Dr. Hocke-Hoske-Horák: Tělovýchova pro každého (Almanach sportu).
 • Dr. Hocke-Hoske-Horák:
  • Atletické vrhy (Almanach sportu).
  • Atletické skoky (Almanach sportu).
 • Zanáška: Bruslení (J. Burian-Písek).
 • Kejmar:
  • Brusle - lyže (Kočí).
  • Příručka pro lyžaře (ČOS).
 • Majda: Plování (ČOS).
 • Vojta: Průpravné cviky lehkoatletické (Springer).
 • S. K. Slavia: Instruktor lehké atletiky.
 • Warry:
  • Jiu-jitsu (Sfinx)
  • Pohyb, slunce, vzduch. (Min. těl. vých. a zdravot.).
 • Hojer: Rohování (Sport a těl. 9-10).
 • Jahelka: Boxování (Sfinx).
 • Očenášek-Pospíšil: Základy rytmic. tělocviku (ČOS).
 • Dr. Vaníček Jindra:
  • Šerm holí krátkou (ČOS).
  • Šerm šavlí (ČOS).
 • Kožíšek: Různosti, břemena, odpory (ČOS).
 • Kavalír: Různosti (ČOS).
 • Krch: Sbírka veselých cviků a hříček (Čsl. červ. kříž).
 • Očenášek: Zápas (ČOS).
 • Benda: Hry (ČOS).
 • Klenka: Tělocvičné hry (Springer).
 • Machotka: Americké hry (YMCA).
 • Hora: Zdravotní zásady tréninku (YMCA).
 • Stuna: Štafetové hry.
 • Kalibera: Vodní turistika.
 • Dr. Chlum: Masáž (Bursík-Kohout).
 • Joe First: Lukostřelba.
 • Dr. Birzin: Sebekontrola sportovce (Feder. prolet. tělovýchovy).

Sleduj a připiš si, co vyjde nového.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje