Knihy/Skautský vůdce/A. Založení a vedení oddílu. Oddílová schůzka.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání
Skautský vůdce str. 46.png

ODDÍLOVÁ SCHŮZKA.

Přicházej sám a začínej vždy přesně. Vyžaduj to i od hochů, ať se nemaří čas zbytečným čekáním.

Máš-li něco drobnějšího vyřídit s jednotlivci, udělej to před schůzí, abys nezdržoval její spád a živý program, ten však předem nevyhlašuj.

Zahájení proveď takto: Zvolej: Zahajuji schůzku! Zůstaň klidně stát několik okamžiků a všichni ať vstanou a obrátí se k tobě. Na to se současně pozdravíte malým skautským pozdravem. — Usedni na své místo, hoši taktéž a od té chvíle mluví už jen ten, kdo má slovo. Ať si na tuto poslušnost zvykají. Ovšem při části praktické mají větší volnost projevu. Také včasnou poznámku a dobrý vtip neomezuj nikdy, ale zabraň chaosu a ustavičnému hovoru mezi sebou, který bys musel překřikovat.

Po zahájení dej konstatovat, kdo je nepřítomen a přečíst zápis schůzky popř. vycházky. Po zjištění, zda je úplný, podepiš. Omluvy pro nepřítomnost na podniku minulém. Pět minut na to vše stačí.

Stručné zprávy rádců o činnosti družin (pracují-li již s nimi samostatně). To povzbudí hochy z družin ostatních, když slyší o jejich práci. Také mohou hoši povědět, který zvlášť dobrý skutek minulý týden vykonali a doporučit ostatním. Dej na to 10 minut.

Pochval, nebo vytkni čeho je třeba.

Oznam sám důležité věci, co se chystá, rozhovor kam se půjde na výlet, co vzít ssebou. 10 minut.

Jindy vydej vhodné heslo pro práci příštího měsíce: Rozšířit řady! (získávejte nováčky, členy Míst. Sdružení, propagujte bezvadným vystupováním). Dobrý lov vám všem! (Fotografování v přírodě, dobré skutky, odborky). Ven do světa! (Referáty o technických a přírodov. objevech minulého roku). Naše klubovna! (Oprava, výzdoba) apod.

Výklad s počátku Tvůj, později i některého rádce nebo staršího Skauta o nějakém článku skautského zákona nebo skautských znalostí. Na 20 minut, připoj popř. rozhovor nebo praksi.

Výsek ze skautské prakse. Praktický nácvik např. uzlů, značek spec. mapy, její kreslení nebo obvazů apod. Nebo opět jako zkouška jak hoši onu věc již ovládají. Občas i ve formě závodů družin popř. jednotlivců. 20 minut.

Zmínka o některé důležité události skautské, technické nebo národní z posledního období, o nové pěkné knize, o došlém a přečteném Junáku, debata o tom. Popř. ukázka samostatné tvorby rukodílné chlapců doma. Na 5 minut.

Jednou za měsíc mohou být vůbec pravidelné referáty o literatuře, sportu, divadle a kinech, veřejných událostech. Referáty ať si vezmou hoši, kteří se o věc zajímají.

Využij také každého nahodilého zájmu hochů, nech o věci mluvit pro i proti svobodně, ale hled' vždy dojít ke konkrétnímu závěru. (Např. při kopané přerazili hráči nohu, v bio se hrál přírodovědecký film, je ohlášen velký technický vynález apod).

Hra, jíž se všichni účastní (asi ¼ hodiny). Ať je hodně veselá, třeba hlučná, plná smíchu a aby se hoši mohli vydovádět. Ale pak dost!

Zpěv nebo veselé vyprávění některého Skauta (připraví si jeden předem, postupně z každé družiny). 10 minut. Když nálada vyvrcholila, rázně ukonči. Zavolej k pozoru, zopakuj nejdůležitější sdělení a rozkazy, společný pozdrav a rozchod.

Déle než půldruhé hodiny ať schůzka netrvá a v létě v osm, v zimě v 7 hodin ať nejpozději končí.

Hlavně však pamatuj: Návštěvu na schůzkách zaručuje jejich obsah a vedení — všechno kazatelské poukazování na povinnosti a horlení, že hoši „nechtějí chodit“ je zbytečné: tvá vina!

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje