Knihy/Skautský vůdce/A. Založení a vedení oddílu. Pořadové cviky, veřejné vystoupení oddílu.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

POŘADOVÉ CVIKY, VEŘEJNÉ VYSTOUPENÍ ODDÍLU.

Pořadové cviky nejsou vojáčkováním. Je jich třeba vždy před větším skautským podnikem, kdy vystupujeme v sevřených útvarech a pak se skauti nesmí jevit obecenstvu jako stádo a vůdcové nad tím stát bezradní proto, že na tuto věc zapomínali.

Ovšem, že stačí pořadové cviky jen ty nejdůležitější, a tu jest třeba něco si dobře pamatovat již o povelu.

Při velení stojíš asi 6-8 kroků před oddílem, tváří k němu obrácen. Stojíš při tom v pozoru. Povel je hlasitý, má dvě části (slova). První je návěstí (pochodem —), druhé vlastní povel (vchod!) U návěstí neklesáš hlasem, chvilku přerušíš a pak zazní rázně, úsečně vlastní povel. Pamatuj: jaký povel, takové provedení.

V pravo, v levo určuješ vždy se stanoviska oddílu. Někdy (před prvním povelem nebo po delší přestávce apod.) je třeba oslovení celku např.: „oddíle!“ „Druhý sbore!“ „Župo Riegrova!“ apod.

Nikdy nenechávej stát zbytečně dlouho v pozoru!

Nejdůležitější cviky a povely k nim jsou:

Skautský vůdce str. 62.PNG

Nastoupit — v řad! Výškou asi prostřední skaut nastoupí čtyři kroky před tebe, vyšší postupně po jeho pravici, menší po jeho levici.

Napravo — vyřídit! Nebo: Ke středu — vyřídit! Přímo — hleď! Pohov!

Pozor! V pravo (levo) — v bok! Čelem — vzad! Pochodem — v chod! Rozchod!

Zkrátit — krok! Plný — krok! Změnit — krok! Zpátky — v chod! Zastavit — stát! „Stát“ zazní v okamžiku, kdy levá noha spočine na zemi. Pak se ještě vykročí pravou a levá k ní přirazí. — „Stát“ je tedy povel na levou nohu, jako většina jiných.

Poklusem — v klus! V chod! Skautským krokem — šestnáct — v klus! (Těch šestnáct se počítá jen na levou nohu pro klus, pak kroky, klus atd.)

V trojřad — nastoupit! Hoši musí být již předem odpočítáni a znát své místo. Stojí na šířku paže v bok od sebe. Čekáte např. na nějakou oficielní osobnost a dáte do té doby hochům rozchod na místě. Když je pak třeba, dáte jen tento povel a oddíl stojí v pořádku. Vyřízení stane se povelem: Na pravo — vyřídit! První řad provede v pravo hleď, druhý a třetí se kryje a mrkne i napravo na vyřízení.

Pozdrav se provede povelem: V pravo (levo) — hleď! Přechází-li pozdravený frontu oddílu, otáčejí hoši hlavy za ním.) Přímo — hleď! Později po jeho odchodu pohov.

V trojstup — nastoupit! To je útvar pochodový a oddíl naň musí být navyklý a každý znát již své místo. I když někdo chybí, musí jít formace trojstupů rychle. Velcí v předu. Tento nástup musí umět hoši provést i za pochodu nebo i za klusu!

Z trojřadu se dostane oddíl do pochodového útvaru povelem: V trojstup v pravo (levo) —- v bok!

Družina nastupuje v nástupu, oddíl v trojřadu.

Potřebujeme ještě nacvičit: V pravo protichodem — v chod! (s místa), nebo: V pravo — protichod! (za pohybu) a to stačí.

Má-li oddíl hole, na návěstí: pochodem! se hole položí na pravé rameno. Ve stoji se drží svisle podle pravé nohy. Sestavování průvodu.

Do čela klín (falanga) bezvadně krojovaného oddílu. Jeho vůdce jde v geometrickém středu tohoto trojúhelníku. Velmi pěkně se tu vyjímá smečka vlčat se svým vůdcem. Na dva kroky před ním šestník Maugli s dvěma šestníky. Na špičce falangy je šestník.

Skupina župních nebo ještě sborových vlajek. Oddílové vlajky resp. totemy zůstanou u oddílů, aby zpestřily průvod. Též všechny standarty.

Hosté, význační jednotlivci z veřejnosti, zástupci Ústřední rady a Náčelnictva. Župy za sebou, nejvzdálenější nejprvnější, domácí poslední. Oddíly při velkém průvodu sraženy ve sbory, při menším jednotlivě.

Vlčata, skautky, R. S., O. S. ve svých župách.

Župní a okresní Zpravodajové v čele svých útvarů. Vůdcové oddílů na pravé straně prvního trojstupu svého oddílu.

Zdraví rukou pouze činovníci, jdoucí před útvarem. Všichni ostat. pouze pohybem hlavy.

Povel Župana: Župo Riegrova — v pravo hledět!

Povel okr. Zpravodaje: V pravo — hleď! Později: Přímo — hleď!

Je-li přehlídka, župní vlajky odbočí z průvodu a postaví se vedle přehlížejících, směrem po průvodu. Jsou skloněny a defilé se děje i jim. Státní vlajka je na prvním místě a není skloněna.

Kroj Skautů bezvadný: Kalhoty olivově šedé, košile khaki, rukávy nesmí být vyhrnuté, klobouky, nebo celý oddíl bez, černé punčochy, černé boty. Šátek sepnutý, čistý. Kalhoty nesmí přečnívat na několik cm nad pasem, pas nesmí se smekat na boku nebo pod břicho. Na pase nic přivěšeno.

V případě deště nepromokavé kabáty.

V zimě: hnědé dlouhé kalhoty (norský, lyžařský střih), skautská košile a pod ní svetr, za špatnějšího počasí nepromokavý kabát, na hlavě hnědá rádiovka s malým odznakem Svazu.

Do vlaku nastupuje oddíl na povel, klidně, bez křiku a chaosu, ukázněně a hbitě. Na to zvlášť dbej a oddíl upozorni. Vyvine se už pak tradice v oddíle, ale nováčkům je to nutno vždy znova připomenout. Ve vlaku ať jsou hoši veselí, ale slušní a jejich zábava nesmí nikoho obtěžovat. Oddíl se musí vždy tak representovat, aby spolucestující měli o něm nejlepší dojem. Zkuste i případné hry: Blízko a daleko apod.

Obcemi a městy prochází oddíl v trojstupech, s ráznou písničkou do kroku na rtech. Ale pěknou! A kroj ať při všem pohodlí v letním horku je u všech slušně upraven!

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje