Knihy/Skautský vůdce/A. Založení a vedení oddílu. Roveři.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

ROVEŘI.

Nemůže být stejný program a stejné metody výchovné pro hochy 12-15leté a pro mladíky 16-20leté. To jsou již mladí muži. A pro ty byl vytvořen stupeň Roverů-Skautů, neboť Skauti to musí být, výborní Skauti.

Nejen ti, kteří i v tomto věku chtějí setrvat ve skautských řadách, ale i ti, kteří nebyli dříve Skauty a nyní se mezi ně chtějí počítat. Ti tedy nejprve jako čekatelé musí získat průkaz prvotřídního Skauta a pak se teprve mohou stát Rovery.

Skaut se může Roverem stát jen se svolením vůdce, ale i pak je povinen zastávat svoji službu v oddíle, není-li pro ni vhodný nástupce.

Neboť úkolem Roverů je spolupracovat a pomáhat vůdci ve vedení oddílu a při tom mít svoje vlastní sdružení se svým programem a vedením.

Heslem a hlavním programem Roverů je „služba“. Jak skvěle se doplňují hesla Vlčete, Skauta a Rovera! „Čiň, jak nejlépe dovedeš“, abys „byl připraven“ pro „službu“. A ona písmena RS mají znamenat nejen Roverskaut, ale i Radostná Služba.

Ve smyslu svého hesla účastní se Roveři ve vedení Vlčat, Skautů jako rádcové družin, zástupci vůdce, instruktoři někt. oborů, oddíloví tajemníci, pokladníci, kronikáři, vedoucí her, atletiky, organisátoři větších výletů, lyžařských výprav, výstav apod. Mohou pracovat v Místním sdružení jako jednatelé, zapisovatelé, členové výboru, pořadatelé besídek, sestavit orchestr, herecké sdružení apod.

Podrobně o roverství jedná příručka P. B. Nevilla, již přeložil a pro naše poměry vhodně upravil br. místonáčelník Jan Novák.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje