Knihy/Skautský vůdce/A. Založení a vedení oddílu. Rozdělení práce a administrativa v oddíle.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

ROZDĚLENÍ PRÁCE A ADMINISTRATIVA V ODDÍLE.

Vůdce určuje směrnice pro práci oddílu a družin, připravuje program schůze oddílové a přehlíží práci družin. Z části vede a z části přehlíží administrativu oddílu. Vede jednání oddílové rady a musí být o všem informován. Zastupuje oddíl před úřady, veřejností a zpravodajem.

Zástupce vůdce zastupuje vůdce, onemocní-li, nebo v jeho nepřítomnosti. Vede obyč. administrativu oddílu: registraci, statistiky, seznam zkoušek, korespondenci (podpisuje však vůdce) apod.

Rádcové vedou družiny v rámci oddílu a při samostatných podnicích družinových. Vybírají příspěvky a odvádějí je měsíčně pokladníkovi oddílu.

Zástupci rádců jim v tom pomáhají.

Buď někteří z rádců, nebo starší Skauti převezmou ještě tyto funkce:

Matrikář založí a vede matriku členů oddílu. Opatří silnější sešit s tuhými deskami, každý člen obdrží jednu stránku. Tu se zapíše jeho jméno, data narození, vstupu do oddílu, pak postupně číslo legitimace, zkoušek, funkcí, dovolené atd.

Hospodář sepíše majetek oddílu (inventář), vede záznamy o jeho doplňování, vyřazení apod. Ručí zaň osobně, musí proto půjčovat nářadí apod. jen na stvrzenky. Je pod kontrolou vůdce.

Pokladník vede pokladní knihu, kterou pravidelně kontroluje vůdce. Ke konci června a prosince sestaví vždy bilanci se stránkou „má dáti“, „dal“, t. j. soupis pohledávek a dluhů oddílu, aby byl přehled o finanční povinnosti a pořádek.

Zapisovatel hned na schůzce telegramovým slohem zapisuje důležitější body jednání a práce. V této funkci se mohou hoši po čase střídat, aby se v tom vycvičili. Vedou se zápisy schůzek družinových i oddílové do zvláštních větších sešitů s číslovanými stránkami.

Knihovník zároveň archivář spravuje knihovnu, vede knihu výpůjček, vede archiv písemností a kroniku oddílu.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje