Knihy/Skautský vůdce/A. Založení a vedení oddílu. Skautské večery a akademie.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

SKAUTSKÉ VEČERY A AKADEMIE.

Skautský vůdce str. 68.PNG

Nedělní oddílový večírek místo vycházky děláme na podzim nebo na jaře, když je plískanice a bláto.

Oznam na schůzi: při špatném počasí bude večírek. Vlastně to bude odpolední čaj. Buď v klubovně nebo u některého hocha, se svolením jeho rodičů. Každý něco přinese jako zákusek, stejně cukr.

Vesele uvítej, žádné řečnění. Připravený a improvisovaný veselý program, vaření a podávání čaje. Rozhovor, jaká bude činnost oddílu v zimě, na jaře apod. Veselý zpěv a družná zábava. To zceluje kamarádství oddílu.

Mikulášský nebo vánoční večírek můžete uspořádat jen pro oddíl nebo si pozvat i rodiče Skautů. Případný program, podávání čaje a pak nadílka. I stromek si můžete udělat a dobrý malíř-šprýmař i veselé skautské jesličky.

Domluv se však předem s rádci, aby přinesli i několik neadresovaných dárků. Před nadílkou nenápadně prohlédněte, zda každý z hochů tam něco má. Ne-li, adresujte mu některý z těchto reservních.

Skautská besídka nebo večírek. Na ten již zveme obecenstvo. Především rodiče Skautů, ale včasnou a dobrou reklamou hleďme získat okruh co nejširší, nejen pro úspěch finanční, ale hlavně abychom probudili zájem a získali přátele pro naši výchovu.

K tomuto finančnímu a propagačnímu momentu přistupuje ještě morální a kulturní, jež zvlášť jsou významné pro vnitřní život v oddíle. Už výběr programu, jeho nacvičování a provedení pěstuje krasocit a vkus a je tu vhodná příležitost k ušlechtilému závodění mnohdy i ve vlastní tvorbě. Hoši nabývají odvahy k vystoupení a taktu společenského.

Program, i když je převážně veselého rázu, promyslete a nacvičte pečlivě. Nespoléhejte nikdy „však ono to nějak dopadne“. Jednou snad, ale podruhé se na takový pokus již nikdo nepřijde podívat. A nezapomeňte i na kalkulaci rozpočtovou, vždy vycházejte raději se stanoviska méně příznivého a počítejte i s drobnostmi - stojí také peníze.

Nespoléhejte jen na plakáty ručně malované. Jsou výborné, ale mají být za výklady obchodníků nejméně týden. Hleďte dostat i zprávu do místního tisku a významné osobnosti pozvete osobně.

Poproste zavčas maminky a sestřičky o nějaký příspěvek do bufetu a kde nejsou Skautky, i některé maminky, aby se ujaly jeho prodeje. Na tom se vždy vydělá, ale kupte něco cukroví i od místního cukráře. O přestávce poproste žertovnou formou obecenstvo, aby vám pomohlo všechny ty dobroty uklidit, že budete potřebovat „čistý stůl“.

Nezapomeňte i na předpisy úřední a informujte se, kdy je nutno mít povolení politického nebo obecního úřadu, podléhá-li dle okolností váš večírek dávce ze zábav, zda musí mít děti obec. škol povolení k vystoupení a mládež ostatní školou povinná ať o ně požádá u svých pp. třídních. Při akademiích, zvláště hraje-li orchestr, třeba napřed ohlásit hudební čísla autorskému sdružení v Praze. Tak si ušetříte různé nepříjemnosti a třeba i pokuty.

Proslov zahajovací nemusí mít vždy vůdce, zvlášť není-li dobrým řečníkem. Může to být i starší Skaut, ale ať to není pouhé odříkání namemorovaných vět. Jindy to bude sborový zpěv nebo vtipná příležitostná básnička. Výbornou náladu si také v obecenstvu připravíte, když jako první číslo provedete krátkou schůzi oddílové rady, v níž se vesele a vtipně bude jednat o přípravách na tento večírek.

Čísla vážná dejte na počátek. Solo housle nebo klavír, duetto nebo kvartet se může vystřídat se zpěvem solovým nebo sborovým, dobře recitovaným melodramem nebo básní (sbírka Českoslovenští básníci Skautům), ale nezapomeňte ani na recitaci prósy (např. výňatky ze Setona, Londona, naší krásné literatury a výňatky ze skaut. denníků). Na prosu (jen kratší věci) však musí být již velmi dobrý recitátor, je těžší než báseň. Také scénická úprava vám tu pomůže: setmělé jeviště, recitátor sedí v křesle u lampy, jež je na stolku nebo na stojaně. A pozor, ať sedí „výtvarně“!

Vhodné věci najdete roztroušeny i v Junáku, nebo alespoň náměty, jež si přizpůsobíte a zpracujete. Nebojte se přijít se svými věcmi původními, obecenstvo ví, že nejde na umělecký večer a vaše věci lépe je pobaví, než napodobeniny a otřepaná čísla.

Cenné pokyny najdete také v článku br. Dr. Šimánka v 1-2. čísle Vůdce, ročník XIII.

Veselé věci nechte ku konci. Může to být veselý dialog před oponou, kouzelnictví, stínové obrázky (nalévání rozumu, vyznávání lásky, trhání zubu, přibíjení paruky hřebíky, holení, boxer, match), rychlomalířství popř. karikatury členů oddílu, napodobení loutek v žertovném výstupu, veselé vyprávění z tábora (ale ne přestrašení hlídky) nebo výletu, ale ne připálený hrách), apod. Leccos najdete v Junáku.

Aktovka je vždy číslem přitažlivým, nebojte se ale škrtnout, kde je příliš rozvleklá, aby měla svižný spád. Dobře nastudovat, poproste o radu zkušeného režiséra.

Tohle však není program přímo skautský. A ten nikdy nesmí chybět. Zařaďte proto i scény a příhody z vycházek a táborů, krátké a ne křiklavě tendenční. A také ne samé vaření a jídlo! U táborového ohně nenechte řečnit p. hajného, tatínka nebo p. doktora o významu, skautingu, je to vtíravě vyumělkované. Za to ale použijte vázání nováčkovských uzlů se zavřenýma očima, nebo za zády, kreslení spec. mapy dle diktátu na arších balícího papíru, jež jsou připevněny na stěnách mezi obecenstvem apod.

A zvlášť připomínám věc velmi důležitou: žert, vtip, humor ano, ale ne hrubost a vulgární výrazy. Mluva periferie a švejkovina je znakem nízké kulturní úrovně. Hleď také zabránit zbytečné karikatuře Skauta, mládež má k tomu sklon. Karikování, v němž by byla dotčena idea, nepřipusť vůbec.

Užijte ze skautského programu i rozdělání ohně pomocí dřev, ukázky ranních cviků, čtení speciální mapy, obvazování a nošení raněných (úprava nosítek z tyčí a košil!), uzlování i(s praktickými ukázkami na tělesech a osobách), ukázky jiu-jitsu jednou rychle a hned jako zpomalený film s výkladem, rukodělné dovednosti (správku bot, zašití děr, rychlou řezbu ze špalíčku dřeva, skládanky z papíru, zaletování hrnce apod.) Nebo: skaut se připravuje do tábora. Skládá si tlumok s vhodným i žertovným monologem.

Sestavte nějaký živý obraz z tábora (pozdrav vlajce, stráž u spících stanů), alegorický (hold státní vlajce a skautské lilii, ukázněnou, družinu se skautským vůdcem na jedné straně a peroucími se kluky na druhé) nebo opět ze života diluviálního člověka, Indiána. Nebo proveďte alegorický tanec lovců medvěda, bisona apod. Dbejte však: především, abyste začali včas a přestávky nebyly dlouhé. Čísla ať jdou svižně za sebou, i to má velký vliv na úspěch. Celý večírek netrvá déle než 2 ½ hodiny.

Skautská akademie postačí jedna za zimu. Musí mít již zvlášť pečlivě připravený a hodnotný program. Vždyť se jí representujete a vybíráte vstupné! Bohužel, musí to být i zdroj příjmu. Bez peněz to oddíl daleko nepřivede, jeho činnost bude brzděna a oklešťována. — Alespoň na stany je musíte sehnat, není zbytí a musíme být soběstační. Ale přece nesmí být hlavní peníze, důležitější je úroveň.

Rozhodně to však nemusí být jen hudba, zpěv a recitace. Uvádím tu ukázku, jak jsem se v Jičíně pokusil uplatnit na ní též skautský program. Bylo to při oslavě bitvy u Zborova.

Dle osobních schopností jsem vybral a rozdělil Skauty do pěti skupin po čtyřech Skautech. Při vytažení opony stály rozestaveny tak, že střed jeviště byl volný, první byla v prostřed v pozadí, ostatní klínovitě po stranách.

 • Vedoucí první skupiny v pozadí promluvil slavnostně:
 • Vzpomínáme hrdinných dobrovolníků od Zborova.
 • Všichni sborovou recitací: Nezapomeneme jich nikdy.
 • Vedoucí 2. skup.: Mužové zborovští umírali pro svobodu národa.
 • Všichni: My pro národ budeme žít!
 • Vedoucí 3. skup.: Přinesli oběť největší, skromní a silní!
 • Všichni: Je heslem naším: Buď připraven!
 • Vedoucí 4. skup.: Připravujeme se k službě národu, k službě lidstvu.
 • Všichni: Naší snahou nejlepší buď čin.
 • Vedoucí 5. skup.: Příroda učí nás odvaze a moudrosti, ukazuje stezku, po níž kráčeti bude nový člověk.
 • Všichni: Sám řiď svůj člun!
 • Nyní opět vedoucí 1. skup.: Rozložte mapy — je třeba volit správnou cestu. (Jeho skauti vytáhnou mapy a utvoří živý obraz čtení v mapě a orientace. Vedoucí stojí nad nimi a promluví): Toť symbol jen, mravní zásady v duši, zdravý názor životní vedou nás k cíli. (Hoši se po chvilce vztyčí a stojí volně.)
 • Na to vedoucí 2. skup.: Umíme obvázat rány. (Sám a ještě jeden Skaut oběma druhým udělají obvaz čela a dlaně. Pak promluví celá skupina): V neštěstí chceme být každému bratry.
 • Vedoucí 3. skup.: Stavíme stany proti dešti a nepohodě. (Postaví s ostatními rychle dva jehlany. Užili malých skob do podlahy. Celá skupina: Spokojenost a zdraví pod vlastní střechou a ve vlastním státě.
 • Vedoucí 4. skup.: Hlásáme zásady zákona Skautů, jenž sbližuje Skauty po celém světě. (Na to jeden ze skupiny pokročí vpřed a signalisuje: Bratrství v národě, přátelství národů. Druzí dva podrží pás papíru, na němž je toto heslo většími písmenami napsáno. Je ale zakryto jiným pruhem papíru, který se postupně odsunuje, jak prvý Skaut signalisuje písmena. Celá skupina: Za budoucnost národa zodpovídá každý z nás.
 • Vedoucí 5. skup. začne zpívat: Zaplál oheň divuplný... (Pospíšil-Neumann, Junácké písně) ostatní pomalu se přibližují a seskupí se kolem nich, vpadají do zpěvu (pouze první a poslední sloku) a poslední slova: „naší vinou, přisaháme, nikdy neuhasne“ zpívají v stoje a s rukou zvednutou k pozdravu. — Opona.

Hlavní věcí je nacvičit dobře sborovou recitaci, zřetelně vyslovovat. Nespěchat, mezi slovy spíše mžikové pausy. (Z nápovědní budky můžeš pohybem ruky řídit přesnost a tempo.)

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje