Knihy/Skautský vůdce/A. Založení a vedení oddílu. Výběr rádců pro družiny a jejich úkol.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání
Skautský vůdce str. 41.png

VÝBĚR RÁDCŮ PRO DRUŽINY A JEJICH ÚKOL.

Rádci mají býti bystří a energičtí hoši, oddaní vůdci a oblíbení u hochů. S těmi si musí dobře rozumět, jsou pak jejich mluvčími za družinu. Věk nejlépe kol 14-15 let (dle stáří hochů v družině i 16-17 let), ale naprosto není podmínkou, aby to byl snad věkem nejstarší skaut v družině, ani ten, který je nejdéle skautem. Hlavní jsou jeho osobní vlastnosti a dovednosti, hlavně jak vychází s kamarády. Nehodí se hoch vychloubačný, panovačný anebo mluvka, který vše slíbí a málo splní. Ale také ne ostýchavý, rozpačitý, samotář. Lépe hoch, který překypuje energií, byť jsi ji musel často přistřihnout, než takový, jenž se dá do všeho strkat. Však se časem otrká, nabude zkušeností v jednání a projde tak nejlepší školou pro práci vůdce a pro život vůbec.

Je třeba, aby to byli hoši tělesně zdatní, aby při tělesných výhonech družiny nezůstali mezi posledními. Zvláště se hodí, kteří mohou imponovat svým kamarádům i mravní převahou, ne pouze vzděláním. Hlavně však kdo rychle chápou, bystře usuzují, rázně, ale ne ztřeštěně jednají. To je tajemství úspěchu vůbec.

Hleď u rádců družin pěstovat soustavně od počátku pocit zodpovědnosti. Ať si vždy hledí uvědomit dosah svého jednání a svěřené úkoly plní přesně. Dávej jim proto hodně příležitosti k samostatnému rozhodování a jednání (ovšem vždy s možností opravných kroků), nevoď je „na drátkách“, aby se odpovědnosti naučili. Stupňuj ji svěřováním úkolů stále důležitějších, zvykej je na samostatnost v práci.

S družinami jako celky jednej při práci pokud jen možno prostřednictvím rádců.

Jim oznamuj úkoly a práci družin, ať si vnitřní rozdělení opatří sami.

Pro rádce velmi dobrou příručkou je Jana Nováka: „Družinová soustava“. Tu ať si ve Svazu opatří a dle ní pak pracují. Pro začátek je i pro vůdce velmi vhodná.

Svolej si dle potřeby rádce (asi jednou měsíčně) na rádcovskou schůzku. Na první jim vylož, jaké budou jejich povinnosti a práva, aby mohli posoudit, že je vyznamenáváš svojí důvěrou tím, co od nich žádáš. Na ostatních si s nimi pohovoř, jak se jim v družině pracuje, kde a proč něco vázne, jak na to jít, aby se zdařilo. Nechť se dotazují, poraď, jak s hochy jednat, jak to či ono zařídit a naučit. Tedy metodiku skautské prakse. K tomu nepostačí jen schůzka, za čas vezmi je i na rádcovskou vycházku.

Vychováš-li si dobré rádce družin, budeš mít s oddílem polovici práce, ale dvojnásobný úspěch.

Nejideálnější postup by byl ten, že bys vlastně začal s družinou asi pěti starších hochů a vycvičil je úplně na druhotřídní skauty. A pak bys teprve oznámil založení oddílu a přijal nováčky. S rádci bys zatím probíral prvotřídku. Ovšem měsíční schůzky s nimi k určení programu práce a návodu, jak při tom postupovat, jsou nutné.

Družinová soustava bez zdatných rádců je nemožná.

Dobrý rádce je v oddíle stejně důležitým činitelem, jako dobrý vůdce. Hoši na něm lpějí, on je přitahuje a vychovává už svým dobrým příkladem, hoši závodí mezi sebou v dosažení jeho úrovně.

Rádce však je přece jenom hoch, třeba starší, a také někdy chybí. Nezapomeň, že i ty se chybami učíš a že při nezdaru jsi tu právě proto; abys povzbuzoval a poradil a ne plísněním, znechucováním bral odvahu.

Když už musíš, nevytýkej rádci nic před hochy — buď mezi čtyřma očima, nebo popř. na oddílové radě. Musíš dobře rozeznávat, kdy je třeba výtky a kdy naopak shovívavosti a povzbuzení.

Hlavní, věc je, když je tu přátelský poměr hochů v družině a všech družin k oddílu. Nic cennějšího v oddíle nemůžeš mít.

O zimním rádcovském kursu v zavedeném již oddíle je pěkný článek ve Vůdci roč. XIII. č. 1-2.

ÚKOLEM RÁDCŮ JE:

  • Být vzorem dobrého skauta své družině a ochoten v každém okamžiku vykonat pro ni dobrý čin.
  • Znát dobře rodinné poměry a sklony svých hochů.
  • Provádět vůdcovy rozkazy pro družiny přesně a s chutí.
  • Připravovat program a vést družinové schůzky.
  • Řídit spravedlivě práci v družině a být vždy první na svém místě.
  • Vycvičit nové členy své družiny alespoň na druhotřídní skauty.
  • Vésti své hochy tak, aby byli hrdí na vzhled své družiny a na její spolehlivost.
  • Vést přehled o účasti na schůzkách a vycházkách.
  • Vybírat příspěvky a měsíčně je odvádět pokladníkovi oddílu. Vésti o tom knihu příspěvků.
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje