Knihy/Skautský vůdce/A. Založení a vedení oddílu. Výlet několikadenní putovní tábor).

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

VÝLET NĚKOLIKADENNÍ (putovní tábor).

Připrav si podrobný plán cesty, na dny rozvržené a počítej s nahodilým zdržením. Hoši ať jsou nad 14 let a ne velký počet.

Uvědom si, jak se zařídí stravování. Co a kde nakoupit, kde vařit. Kolik bude výdaj na osobu, potřebuješ-li sníženky, napřed něco oznámit, získat svolení apod.

Nepřepínej délku pochodu, byla-li některá část neočekávaně namáhavá, raději nechoď dále a se svěžími silami příští den vyrovnej.

Dbej, aby všechny i nepatrné odřeniny na nohou byly hned řádně ošetřeny, jinak vám způsobí nemilé chvíle. Volbě obuvi ať věnují hoši vždy největší péči a vždy mají vlněné punčochy (jedny ještě v zásobě). Také lehké cvičky na přezutí večer.

Příruční lékárnu musíte mít vždy ssebou.

Trocha deště vás nepřivede z míry. Před prudším se schovejte pod hustým stromem a když jste snad již promokli, nikdy nezůstaňte v promočeném šatě sedět. Ani ne v místnosti. Raději vysvléci úplně do plavek a dát šaty usušit.

Za bouře se nesmíte schovat pod osamělé stromy, do „panáků“ obilí, kup sena apod., aby vás nezasáhl blesk. Ale uvnitř v lese (ne na kraji, nebo pod strom, který ostatní přečnívá) se můžete ukrýt bezpečně. Hrozí-li velký déšť, postavte na rychlo stany, nebo napněte aspoň stanové plachty.

Skautský vůdce str. 60.PNG

Pod stany se spí jen za příznivého počasí, tu buď opatrný. Jinak vyhledej noclehárny, vyjednej nocleh u sedláka na mlatě na slámě nebo na seně. Při tom ale musí odložit hoši všechny maličkosti z kapes a uložit do kapes torny a nikdo nesmí použít zápalek pod jakoukoliv záminkou.

Na cestu vyjděte raději vždy brzo, po 5. hod., do 10. hodin jít, pak někde u vody do 4. hodin odpočívat a do 7. opět jít. Na den stačí 25 km, každý pátý den hodně méně nebo vůbec volno.

Večer na místě hned se postaví stany, připraví večeře a vše na noc a pak se při táboráčku udělá malá beseda. Brzy, nejpozději v l0 hodin spát!

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje