Knihy/Skautský vůdce/A. Založení a vedení oddílu. Výlet s přenocováním pod stany.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

VÝLET S PŘENOCOVÁNÍM POD STANY.

Skautský vůdce str. 58.PNG

Můžeš podniknouti až po delším výcviku, s menší skupinou hochů a otužilých.

Vyjděte odpoledne, nebo alespoň před soumrakem, po sešeření si všímejte změněného vzhledu stromů, krajiny, hledejte a určujte souhvězdí, odhadujte vzdálenosti, signalisujte světlem, lesem zkuste jít, jak nejtišeji dovedete, pozorujte nevystihlou krásu lesa v noci.

Pro utáboření se hodí místo suché, kde je blízko pitná voda a koupání a dost suchého dřeva ke sbírání. Je k tomu ovšem třeba svolení majitele pozemku. Výhodné je, když má místo ranní slunce a kus prostranství pro hry a ovšem je hodně odlehlé od frekventovaných cest.

Odložte a dejte se ihned do stavby stanů. Ne na svahu, nejvýše má-li mírný sklon a ne v dolince nebo úžlabině, aby vás nevyplavil příval. Pod stromy dvakrát prší.

Máte-li pláten dost, stavte vždy jeden stan jehlancový pro dva skauty, jinak 4plátnové pro 5-6 skautů.

Možno-li, udělejte z nich půlkruh, podkovu, nebo 2 řady, vchody vždy dovnitř.

Připravte si uvnitř vše ke spaní. Nasbírejte dost dříví, uvařte na společném ohništi čaj nebo kakao k tomu, co si hoši přinesli ssebou.

Přineste si kameny za sedátka k táborovému ohni a pokrývky a zažehněte si malý táborový oheň. Zpívejte a mluvte jen tlumeně ať přírodu co nejméně rušíte. Není krásnějších chvilek nad ty, jež strávíme u pěkného táboráčku s dobrými kamarády.

Hlídá jeden, střídání po hodině. Urči pořad a ranní kuchaře. Poslední hlídka vzbudí vůdce, asi v 6 hodin kuchaře a pak ostatní. Je-li daleko pro mléko, hlídka včas vzbudí určeného. Zatím co se vaří snídaně (ale ne čaj, raději kakao), proveď ranní cviky a po nich umytí. Po snídani úklid nádobí a stanů, pokrývky vyvěsit na slunce.

Dopoledne hry, lehká atletika, kus skautského výcviku. K polednímu koupání a hry ve vodě. K obědu něco vydatnějšího: hrách s uzeným, guláš s chlebem apod. Odpoledne buď oklikou přes krásná místa domů, nebo koupání, slunění a hry.

Na tento výlet musíte vzít tyče ssebou a každý 4 kolíky (na stavbou stanů), teplou pokrývku nejlépe sešitou (do pasu) ve spací pytel a ještě jednu lehčí a cvičky. Do každého stanu jednu elektr. lampičku.

Z táboření nesmí přijíti hoch unaven a tělesně vyčerpán např. vsunutým příliš dlouhým pochodem, dlouhým ponocováním, nedosyceností (nestačí pouhá studená jídla a čaj) apod. Pamatuj, že v pondělí musí nastupovati svěží do dílny nebo do školy. Nesmí tu být stížnost učitelů v tomto směru.

Nejpěknější jsou tyto veekendy družinové, ovšem pod vedením rádce naprosto spolehlivého, který má vzornou kázeň v družině. Mám zkušenosti, že hoši za toto dovolení se opravdu odvděčují bezvadným vystupováním.

Skautský vůdce str. 59.PNG

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje