Knihy/Skautský vůdce/A. Založení a vedení oddílu. Vůdcovské křeslo.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání
Skautský vůdce str. 49.png

VŮDCOVSKÉ KŘESLO v klubovně jičínských Skautů.

Křeslo je vyrobeno z trámků a zdobeno kresbami v barvě žluté (barva Vlčat), zelené (Skautů) a červené (Roverů). Dřevo je namořeno hnědě, barev použito lakových, celek pak navoskován, aby se docílilo matného lesku. Nad křeslem je upevněn sborový totem. Základ jeho tvoří velký roverský orel s rozpjatými křídly na jehož prsou jsou v bílých kruzích osobní totemy vůdců skautských v Jičíně od r. 1912. Na jeho perutě má právo každý prvotřídní Rover nakreslit maličký svůj totem. Pod ním je bílý ostříž — symbol bystrosti v postřehu i činu, vlastnosti to pro skautského vůdce zvlášť důležité. Nad ním je vztyčeno Setonových dvanáct tajemství lesa jako symbol lásky k přírodě a na každém rameni na kotoučích příslušné barvy jsou symboly složek sboru: Nejvýše roverský orel, v pravo odznak tří orlích per, jenž je pro Skauty průkazem mužných ctností, v levo stříbrná rybka Skautek a dole hlava vlčete pro naši smečku Vlčat. Ve středu umístěn je na kruhové desce, symbolu to života (jenž nemá počátku ani konce), odznak, jejž na prsou nosíme a v jehož službě musí být všechny naše myšlenky i činy. Musí být snahou naší, aby rostla síla jeho ideií (bisoní rohy — symbol síly) a aby získával stále více přátel v našem městě (semeno javorové s křidélky — symbol rozmachu). Na opěradle a po bocích zavěšeny jsou totemy tří nejstarších družin ve sboru. Ostatní družiny je mají rozvěšeny na stěně klubovny. Křeslo je prací br. MUDr. Morana a Roverů, nakreslil je br. K. Pospíšil.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje