Knihy/Skautský vůdce/A. Založení a vedení oddílu. Vůdcovské zkoušky.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

VŮDCOVSKÉ ZKOUŠKY.

Podmínky zkoušek a bližší podrobnosti jsou uvedeny v Organisaci 1930 na str. 48.

Zkouška má 4 obory:

 • 1. Ideová podstata, historie, organisace a výchovné prostředky skautingu.
 • 2. Prakse skautská, zálesácká a tábornická.
 • 3. Tělovýchova a sport.
 • 4. První pomoc a zdravotnictví.

Rozsah zkoušky je obsažen v deseti bodech. Zde je k nim poznamenávám výklad a uvádím literaturu, prameny, z nichž můžeš čerpat poučení.

K bodu 1. To jest: Vznik v U. S. A. a Anglii, literatura Setonova, rozdíl obou skautingů, začátky a vývoj u nás. Základové sk., Encyklopedie čsl. mládeže, ročník IV, č. 4.

2. Oním příslušným odborem se rozumí: pro vůdkyni Skautek ještě zvláštní metody dívčího skautingu, vlčáckého vůdce Vlčat, roverského Roveringu atd. Důkladná znalost této příručky. Jan Novák: Družinová soustava.

3. Ovšem i prakticky je vést. Znát vhodné hry k jednotlivým prvkům výcviku. Porůznu v Základech. Štefan-Fanderlík: Hry v místnosti, Svojsík: Polní hry. Příštím rokem vyjdou „Skautské hry“ od br. prof. Preiningera.

4. Znalost různých povah a jak s nimi zacházeti. Jak odměňovati a trestati. Jaká jsou úskalí v době dospívání. Z této příručky. Obsažný článek o pubertě je ve Vůdci XII, č. 9. a 10. Jednají o ní i knihy Záhořovy.

5. Z této příručky.

6. Organisace 1930.

7. Z této příručky. Též ve Vůdci 1928 č. 2-3.

8. Ústavu RČS z ústavní listiny, ustanovení o lesním a polním pychu, pokyny o státní vlajce a jejím vztyčování. Ze Základů a z této příručky: Zodpovědnost vůdcova — styk s úřady. O pychu informace u právníka.

9. Ranní cviky, lehká atletika, plování, lukostřelba, ev. lasování. Základové.

10. Taková témata mohou být:

 • Jak skauting pěstuje charakter?
 • Jaký účel mají skautské hry a jak je vésti?
 • Hoch a čest.
 • Jak užívat pochvaly, výtky, potrestání?
 • Jak učí skauting osobní zodpovědnosti?
 • Které jsou nejdůležitější vlastnosti vůdce oddílu?
 • Jak zacházet s hochy v době puberty?
 • Jak udržíš kázeň v oddíle?
 • Jak se má projevovat skautský zákon v životě oddílu?
 • Které jsou přednosti skautské výchovy?

Zkušební komise je pětičlenná pro každý obor jeden zkoušející, jmenovaná Náčelnictvem po návrhu Župana, který jí předsedá. Zkouší-li, má hlasy dva, jinak jeden. Nejlepší příležitost je při župních schůzích, zkouška se může rozdělit na dvakrát. Pro oddíl čtvrtý, zdravotnictví a první pomoc, hleďte získat lékaře, ale ony partie mu dejte dříve pročíst v naší literatuře, aby věděl, v jakém rozsahu a co je pro nás nejhlavnější.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje