Knihy/Skautský vůdce/A. Založení a vedení oddílu. Zodpovědnost vůdcova.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

ZODPOVĚDNOST VŮDCOVA.

Za úraz a tělesné zdraví odpovídá podle:

§u 376 tr. z. za zanedbání povinného dozoru, opomene-li povinnou péči, ač musel vědět, že tím může být ohrožena tělesná bezpečnost. Povinnost dohledu tu má své meze. Sem patří i neuposlechnutí zákazu. Je třeba tedy obvyklých bezpečnostních opatření při cvičeni (ev. záchrany), hrách (lukostřelbě, disku, oštěpu), koupání apod.

§u 431 tr. z. za každé jednání nebo opomenutí, jímž může vůbec být porušena bezpečnost těla. Např. nařízení nebezpečného výkonu: vylézt na stožár, vysoký strom, vlézt do neznámé jeskyně apod.

§u 373 tr. z. odpovídá za řádné uschování střelné zbraně.

§ 360 tr. z. za řádné ošetření hochů na táboře.

Dovolenou zbraň (revolver, pušku) nositi smí jen ten, kdo má zbrojní pas vydaný okresním úřadem.

Vůdce ručí i za škodu, skauty udělanou podle §u 1308 ob. z., byla-li škoda zaviněna tím, že nevykonával řádně dohled nad nedospělými členy.

Lesní zákon z r. 1852 č. 25 ř. z. zakazuje neopatrné zacházení ohněm v lese (i na pokraji), určuje povinnost hlásit lesní požár a býti nápomocen při jeho hašení.

Obsahuje předpisy o pravomoci lesních orgánů, o lesním pychu, jímž se rozumí drobné krádeže dřeva, klestí, stlaní, chození po lese mimo cesty. Tyto přestupky trestají úřady správní, ne soudy.

Podobně i polního pychu, jejž obsahují zákony z r. 1875.

Vůdce může býti volán k odpovědnosti tehdy, když se činně sám zúčastnil ať přímo nebo nepřímo radou, skutkem, rozkazem nebo poučením byl k jejich provedení nápomocen nebo bral z nich užitek.

Dobrý skautský vůdce je si vědom této zákonité odpovědnosti, jež není malá, ví však, že jeho odpovědnost mravní je ještě větší. Vlastnímu svědomí se nevyhne nikdy, byť by i zákon na něm viny neshledal.

Vůdce má možnost pojistiti se za velmi malou částku (asi 10 Kč ročně) u pojišťovacích společností proti úrazům svých svěřenců, z nichž by mohly plynouti důsledky z povinného ručení.

Kromě toho Svaz Skautů při registraci pojišťuje každého svého člena. Už z toho důvodu je nutna včasná a přesná registrace.

(Použito článku br. Dr. V. Steina z Pražského Skauta.)

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje