Knihy/Skautský vůdce/B. Stupně skautské vyspělosti. Druhotřídní skaut. Denní cviky.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

DENNÍ CVIKY.

Nauč jim hochy na výletech na trávníku, ne v klubovně. Jsou sestaveny účelně a vydatně a nejsou těžké k pamatování. Prostuduj si k nim dobře i obrázky od str. 189 Z. Sk. počínaje. Mnoho při nich záleží na skutečně poctivém provádění. Vysvětli to chlapcům hned na počátku, že jsou voleny tak, aby postupně procvičily všechny skupiny svalstva, mnoho že záleží na správném a hlubokém dýchání. Netrp ledabylé výkony, ale také nikdy necvič do únavy. Nenechávej hochy při nich stát zbytečně v pozoru. Kázeň však při nich být musí. Dej nastoupit raději v kruh, máš-li dost místa, než v řady. Můžeš chvílemi vsunout pochod popř. i klus s případnými cviky. Neopomínej cviky ve zvedání a nošení cvičenců, ale vždy větší menšího. Jsou to výborné cviky trupu a mají svůj význam ve znalosti první pomoci. Při zkoušce žádej dobré zacvičení a stručné vysvětlení, k čemu ten který cvik je. Nabádej k dennímu cvičení doma.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje