Knihy/Skautský vůdce/B. Stupně skautské vyspělosti. Druhotřídní skaut. Mapa.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

MAPA.

Dones na schůzku mapy speciální pro každou družinu alespoň jednu a jednu generální vašeho okolí. Upozorni, ve které je více podrobností, vysvětli měřítko. Ať si skauti dobře pamatují, že na speciálce se rovná 1 cm třem čtvrtím km čili tisíci krokům, a na generálce 2 km.

Vysvětli, že na mapě je sever vždy nahoře, podle kompasu ji hned v klubovně správně orientujte a uvědomte si ostatní světové strany.

Nauč je odměřování vzdáleností pomocí proužku papíru popř. kružítka.

Vysvětli co jsou to koty a jak se značí.

Vysvětli co jsou to vrstevnice a šrafy pomocí obrázků na str. 72 a 74 Z. Sk., jež nakreslíš na tabuli, a dej hledat na speciálce svahy a zjišťovat jejich sklon.

Nakresli na tabuli nejdůležitější značky, ovšem po skupinách třeba na třech schůzkách. Dej je vyhledávat na mapě a pak už souvisle číst mapu podle stanovené, dobře jim známé cesty.

Tím docílíš, že představa známých věcí bude se krýt se značkami mapy, hoši se na ně naučí správně dívat.

Pak zvol cestu jim neznámou, ať čtou podrobnosti a konečně dej kreslit jednoduchý náčrt pomocí značek, které diktuješ.

Např.: Měřítko speciál. mapy. Doprostřed své čtvrtky zakreslete kostel se dvěma věžemi. Směrem severovýchodním táhne se státní silnice, jež po 4 km délky zahýbá k východu. V ohybu je most, pod nímž protéká potok směrem od severozápadu k jihovýchodu. Kilometr od mostu po proudu stojí mlýn a pět set kroků níže pila. Po severní straně silnice počíná od mostu jehličnatý les a za půl hodiny cesty stojí při silnici myslivna, u níž je studánka ... — A tak podobně dále.

Hlavně se naučí Skauti mapu plasticky číst na výletech. Na kopcích dej často prohlížet krajinu a sledovat její znázornění na mapě. Naučí se tak i určení severu pomocí mapy. Po cestě několikráte zastavte, ať určí na mapě, kde se právě nalézají, která by byla nejkratší cesta do určitého místa, jak daleko tam je apod.

Svěřuj čipernějším vůdcovství v neznámé krajině dle mapy, sám ovšem mlčky často kontroluj na své, jdete-li správně.

Úkoly pro zkoušku budou:

  • Kresli značkami, co budu říkat: pomník, kostel s jednou věží, státní silnice atd.
  • Určování směrů na mapě.
  • Jak jsou označeny výšky na mapě?
  • Co jsou to vrstevnice a šrafy?
  • Měřítko mapy. Praktické odměřování vzdáleností na mapě: Jak je daleko z Jičína do Sobotky? (Proužkem papíru, kružidlem, stéblem trávy).
  • Značky spec. mapy v okolí.
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje