Knihy/Skautský vůdce/B. Stupně skautské vyspělosti. Druhotřídní skaut. Orientace.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

ORIENTACE.

Určit sever různými způsoby uč hochy v přírodě.

Kompasem tak, že ho nechají ležet na dlani, až se střelka ustálí, a pak jím pomalu točí, až střelka ukazuje 5° na levo (deklinace!) od bodu, jímž je označen sever. Růžicí kompasu jsou označeny světové strany.

Dle mapy tak, že na ní najdeme svoje stanoviště a ještě nějaký bod dobře v krajině viditelný. Spojte je s počátku na mapě stéblem, pak jen myšlenou přímkou a stočte mapu tak, aby přímka směřovala od vás k onomu bodu v krajině. Pravý okraj mapy určuje přímku severojižní.

Hodinky poslouží za svitu slunce. Uč to takto: Postav kus stébla do středu ciferníku správně jdoucích hodinek. Malá ručička musí směřovat ke slunci. Bude to tehdy, když se stínem stébla bude tvořit přímku. Pak jiným stéblem rozpul úhel mezi ní a dvanáctkou. Tím jsi určil bod jižní. Při dalším cviku ovšem stébla mohou odpadnout.

Tři nejdůležitější souhvězdí pro orientaci na obloze.

V noci, svítí-li hvězdy, pomůže Polárka k přesnému určení severu. Uč tomu Skauty tak, že si nejprve najdou Velký Vůz, spojí si jeho zadní kola a přímku tuto prodlouží asi pětkráte. Tak přijdou k Polárce, velmi jasné hvězdě na konci oje Malého Vozu.

I pařezy někdy zhruba prozradí severní stranu. Střed bývá k němu posunut a léta jsou hustší. Také mech, lišejník a zelený povlak zrněnky bývají v našich krajinách na kmenech stromů hlavně na straně severozápadní.

Když už Skauti všechny způsoby znají, překvap je v krajině občas otázkou orientační: v kterou stranu je sever, naše obec, kterým směrem leží Praha apod!

Při zkoušce žádej prakticky znalost všech způsobů.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje