Knihy/Skautský vůdce/B. Stupně skautské vyspělosti. Skaut prvotřídní. Mapa, plánky a náčrt krajiny.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

MAPA, PLÁNKY A NÁČRT KRAJINY.

Čte speciální mapu. To jest, rozumí všem značkám, šrafám, vrstevnicím. Dovede si terén plasticky dle nich představiti, popř. rýsovat plastické profily.

Plánek učte se kreslit do náčrtníků. Začněte s klubovnou. Zvolte si měřítko (aby se vám vešla na váš papír), a narýsujte si je k hořenímu okraji, abyste je měli stále na očích. Např. jeden krok jeden centimetr. Narýsujte od ruky půdorys v tomto měřítku a pak odpočítávejte na kroky i vzdálenost mezi předměty a rýsujte jejich půdorysy, vše v měřítku.

Pak zkuste na výletě plánek místa, kde odpočíváte. Plocha asi 100X100 kroků, měřítko třeba 1 cm = 5 krokům. Postavte se do prostřed a bodem uprostřed čtverce plánku vyznačte své stanoviště. Naznačte si od něho směr k někt. stromu, křoví apod. na plánku dle skutečnosti a odměřte na tomto paprsku na kroky vzdálenost. Hleďte si takto určit ještě několik pevných bodů různými směry od svého stanoviště a ostatní pak stále s ohledem na měřítko umístíte. Nakonec dle magnetky narýsujte na plánku směr severojižní.

Pro počátky stačí místo s méně podrobnostmi, později více a větší. Nakonec zkuste vzdálenosti pouze odhadovati.

Určení stanoviště dle mapy bylo již dotčeno u čtení mapy.

Panoramatický náčrt krajiny a jeho postup vysvětlí nejlépe obrázek. (Stehlíkův skautský kalendář). Začni krajinou, kde je málo podrobností, dobře patrná silnice nebo řeka, ucelená plocha lesíka apod. Teprve později hleď postihnout vše důležité, co vidíš až k obzoru.

Skautský vůdce str. 110.PNG

Postup:

  • 1. Uč se tyto náčrtky kreslit na čtverečkovaném papíře, později teprve na kreslicím.
  • 2. Urči si myšlenou vodorovnou přímku v krajině ve výši očí. Urči si její polohu na svém rámci. Je na obrázku ve výši 0. Stanov si její střed, t. j. hlavní bod a nanes od něho v pravo a v levo měřítko. Stejně na svislou hranu.
  • 3. Zaměřuj úchylky jednotlivých význačných bodů v krajině od bodu hlavního, vodorovné i svislé. Úchylky odměřuj na centimetrovém pravítku, jež držíš 50 cm před okem. Podle svého měřítka zakresli.
  • 4. Nyní jemně načrtni hlavní obrysy terénu (na obrázku levý okraj).
  • 5. Propracuj důležité orientační detaily. (Cesty, budovy, stromy.) Střed obrázku.
  • 6. Označ sever, udej svoje pozorovací stanoviště a datum i na hodinu.
  • 7. Stačí-li ti čas a umíš to dobře, propracuj plasticky. (Šrafováním svahů popředí, ploch lesních atd.). Ukazuje to pravý okraj obrázku.

Hlavně však pamatuj: i nejlepší náčrt je bezcenný, přišel-li pozdě do rukou toho, kdo jej potřebuje. Po skončení skautské hry nebo závodů.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje