Knihy/Skautský vůdce/B. Stupně skautské vyspělosti. Stupeň nováčkovský. Skautský slib.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

SKAUTSKÝ SLIB.

Nenech hocha skládat slib, dokud jsi se nepřesvědčil, že to myslí doopravdy. Vždyť je to vážný závazek a dobrovolný! Ale také neodkládej nemožně dlouho, vždyť dokud nesložil slib, není morálně vázán.

Zjev, kdy hoch je již přes půl roku v oddíle a nesložil slibu, je výchovně špatný. Buď - anebo! Buď chceš být naším bratrem, účasten důvěry ve skautský kroj, anebo není pro tebe mezi námi místa. Je-li příčinou odkladu nedbalost vůdcova, je neomluvitelná. Je-li to jeho přílišná úzkostlivost, ať uváží, že hoši nejsou hotoví lidé, že je bude v oddíle teprve vychovávat! Na schůzkách jim vysvětli, co od nich slib žádá.

Slibuji na svou čest: Čest je nejvyšším statkem člověka a proto se nemá tak nesmyslně ozývat každou chvíli z vašich úst: — no, na mou čest, apod. Slíbí-li někdo na svou čest, pak mu plně důvěřujeme, že ze všech sil se přičiní, aby splnil, co slíbil. A že nic nebude tak mocné, aby ho donutilo zrušit slib, který učinil dobrovolně, opravdově a celým srdcem.

Milovati vlast svou —: Ne slovy, ale činy! Máme krásnou vlast, nejlepší její synové dali své životy za její osvobození, máme slavnou minulost, hojnost přírodního bohatství, zdravé základy pro šťastnou budoucnost, ale za tu jsme zodpovědní my, na nás záleží, co dokážeme.

Plniti povinnosti vlastní —: Chceme, aby národ náš byl z prvních, ale usilujeme o to ne násilím a nenávistí, ale hodnotou a významem práce jednotlivce, aby tak měl pevnou oporu celý národ pro svoje umístění mezi národy druhými. Stůj na svém místě a plň dobře své povinnosti. Už od mládí se připravuj a uč se, kde jen můžeš. — A dobře se uč a pracuj! Život je stále těžší! Zákony skautské ukáží ti vždy správnou cestu na všech jeho křižovatkách.

Duší i tělem býti hotov —: Nestačí mít dobrou vůli, když nejsem tělesně schopen a i největší silák nezmůže nic, neví-li jak, a nebo dokonce, nechce-li. Proto naše heslo praví: Buď připraven! A neptej se, kdo je ten, jemuž pomáháš, zda ti kdy ublížil, či ho vůbec neznáš. Stačí, že tvé pomoci potřebuje. Udělej, co můžeš.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje