Knihy/Skautský vůdce/B. Stupně skautské vyspělosti. Stupeň nováčkovský. Skládání slibu.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

SKLÁDANÍ SLIBU.

Vol k tomu vhodnou chvíli např. u táborového ohně, u památného místa, ve významný den (28. října), na slavnostní schůzi apod.

Již do I. ročníku Vůdce napsal jsem návod, jak formálně tento obřad provésti a je to přijato i do „Organisace 1930“. Může vypadat takto:

Místo se předem v hodině upraví: použijeme balvanu nebo vysokého pařezu jako stolku, položíme naň skřížené vlajky družin. Na nich jsou položeny knihy: Základové skautingu a Palackého Dějiny národu českého, rozevřené u význačných míst: u skautského zákona, u doby Husovy, Jiřího z Poděbrad. Za tím stojí jeden Skaut a drží šikmo státní vlajku. Po jeho levém boku může stát druhý s vlajkou oddílu.

Oddíl stojí po družinách v podkově. Kdo chtí složit slib, uvnitř podkovy. Když zástupce vůdce vše připravil, vejde vůdce a přistoupí k vlajkám. Pozdraví oddíl: Buďte připraveni! Zdar všem, kdož se ctí nosí skautský odznak! Všichni odpoví: Zdar!

Zástupce vůdce jde k němu, zdraví (vůdce pozdrav opětuje) a osloví ho: „Bratře vůdce, přivádím Ti nováčky, aby složili slib. Máme je rádi, konali dobře své povinnosti a dovolíš-li, budou našimi bratry“.

Vůdce podá mu ruku se slovy: Svoluji, důvěřuji jim a dovoluji složiti slib. Obrácen k nováčkům: Ptám se Vás však, hoši, a povězte před celým oddílem: rozhodli jste se složiti slib sami, dobrovolně?

Hoši jeden po druhém: Dobrovolně.

Vůdce: Bratři Skauti, uvítejte nové Skauty naší hymnou! Po zazpívání první a poslední sloky (netáhnout, svižně zpívat!) následuje krátký proslov vůdcův o pojmu cti, významu slibu, jeho náplni v denním životě a významu skautského zákona. Pak vyzve chlapce: Pojďte složiti slib. Oddílu velí pozor. Hoši předstoupí blíže ke knihám, vůdce se postaví před ně, dívá se jim do tváře.

Sám první: Slibujete na svou čest, že budete, jak nejlépe dovedete, milovati vlast svou, republiku čsl. a věrně jí sloužiti v každé době?

Hoši při těchto slovech mají pravé ruce s prsty položenými k pozdravu, vztaženy směrem ke státní vlajce a odpoví najednou: Slibuji. Při druhém článku slibu vztáhnou ruce k „Základům Skautingu“ a při třetím k oddílové vlajce. Pokaždé odpoví: Slibuji.

Na to vůdce: Jste přijati do oddílu Svazu Skautů. Podá každému postupně levou ruku a připevní skautský odznak na prsa.

Na to se vrátí nováčci ke svým družinám, rádci jim připnou družinové stužky a Skauti podají ruku.

Pak postoupí Skaut se státní vlajkou do středu podkovy a drží ji vztyčenou, kdežto oddílová po jeho boku se skloní při zpěvu národní hymny, jíž obřad končí.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje