Knihy/Skautský vůdce/A. Založení a vedení oddílu. Oddílová rada. (Rádcovská schůze).

Z Rehakovi
< Knihy | Skautský vůdce
Verze z 15. 10. 2012, 21:19; Stepan (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

ODDÍLOVÁ RADA. (Rádcovská schůze).

Vůdce, jeho zástupce, rádcové se svými zástupci a pokladník oddílu tvoří oddílovou radu, jež se měsíčně schází, aby pojednala o stavu oddílu, práci na příští měsíc a družinách a podnicích většího rázu.

Program může být takto sestaven:

Zahájení vůdcem, poznámky, pochvaly a výtky k podnikům oddílu, referát o došlé korespondenci, o zprávách z ústředí.

Referáty rádců o celkové činnosti družin, jak napravit nedostatky, dotazy. Stav oddílu vůbec, plány do budoucna.

Návrhy rádců na program práce pro příští měsíc. Rozhovor, poznámky a rozhodnutí vůdce. Metodické připomínky a rady k praxi toho, co se má příští měsíc provádět.

Detailní přidělení funkcí a práce, vyžaduje-li toho povaha programu (chystaný skautský večer, veř. vystoupení odd. apod).

Rádcové si píší poznámky o celém jednání do svých stálých zápisníků. Jeden z nich vede i zápisy odd. rady.

Celé jednání veď přátelským, ne oficielním tónem, ať zazní i veselý tón a dobrý vtip. Hoši jsou sdílnější a dovíš se skutečné pravdy, jak si to představují a přejí. I když nesouhlasíš, musíš je umět nenásilně a taktně přivést k správnému pochopení.

Ale v případě potřeby musíš umět energicky rozhodnout.

Nerozhodnost je u vůdců základní chybou a pramenem nepořádků.

Stále však měj na paměti, že je to kroužek dobrých kamarádů, kteří s tebou vedou oddíl a ne „velectění přátelé“.

Nebude-li to v některé družině klapat, může býti vinen rádce, ale také někteří Skauti z ní pro svoji povahu a jednání.

Podle toho musíš postupovat a v krajním případě i dát družinu jinému rádci, aby si zavedl jako nový člověk nový pořádek.

V žádném případě však si nedovoluj luxus špatné družiny. Je velkým nebezpečím pro celý oddíl a pramenem nepříjemností. V nejhorším případě ji rozpust, ponech schopné jako základ a postupně doplň. Kdyby to však mělo být každý rok, pak jsi jistě vinen ty!

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje