Knihy/Skautský vůdce/A. Založení a vedení oddílu. Písemnosti oddílu.

Z Rehakovi
< Knihy | Skautský vůdce
Verze z 15. 10. 2012, 20:39; Stepan (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

PÍSEMNOSTI ODDÍLU.

Přihláškové blankety Skautů vyplní každý Skaut při vstupu do oddílu. Zůstanou u matrikáře.

Registrační přihláška oddílu vyplňuje se trojmo při založení a pak znova každý rok v lednu. Zasílá se trojmo Svazu prostřednictvím okr. zpravodaje. Jeden blanket zůstane ve Svazu, druhý s čísly nových legitimací dostane župan, třetí se vrátí oddílu.

Knihy příspěvků a návštěvy vedou se v družinách. Potvrzení o zaplacení příspěvku dává se na polovině trhacího, číslovaného bloku s podpisem výběrčího.

Kniha pokladní je tříkolonová, pro příjem, vydání a zůstatek. Položky se zapisují tak, jak jdou za sebou. Doklady se postupně číslují a uschovávají zvlášť pohromadě ve velké tuhé obálce jako součást pokladní knihy.

Inventář je seznam nářadí, stanů, nádobí a ostatního majetku. U všeho je poznamenáno i v jakém stavu a kde je co uloženo. Hospodář smí vydat věc jen na stvrzenku, kterou po vrácení předmětu v úvodním dobrém stavu vrátí vypůjčovateli. Ručí za vše osobně.

Kniha návštěv v klubovně. Každý příchozí zapíše den a hodiny, kdy v ní byl a v jakém stavu ji nalezl. Kniha není na špatné vtipy! Rádce ručí za vzhled klubovny po opuštění družinou.

Oběžník rychlý uprav tak, že dolů napíšeš jména všech členů družiny nebo oddílu, ať si jej hoši dodají mezi ssebou a u svého jména se podepíší. Tak vidí hned, kdo ho ještě nečetl. U nikoho se nesmí zdržet víc než je naprosto nutno.

Razítko oddílové je podlouhlé, kaučukové se znakem Svazu. Objednat je musíte ve „Sportovním domě Skauting“ Praha II., Vodičkova ul. 6. Vzor textu: 1 oddíl Svazu Junáků Skautů RČS v Jičíně.

Formuláře různých žádostí a vedení knih najdeš v Organisaci 1930.

Zpráva o táboření musí být poslána okres. Zpravodaji již před tábořením. Uvedeš v ní, kde a v které době bude Tvůj oddíl tábořit a jaká je nejvýhodnější cesta na toto místo. Když se vrátíte, provedeš vyúčtování tábora a předložíš je se zprávou o táboření okr. Zpravodaji. Ve zprávě uvedeš všechny důležité okolnosti: místo, čas, počet tábořících, celkový náklad, zdravotní stav, významné události, kolik a jakých zkoušek bylo složeno, kolik větších vycházek podniknuto apod.

Kronika oddílu. Je krásnou upomínkou a upevňuje tradici oddílovou, jež má velikou váhu výchovnou. Hoši tu mohou uplatniti svoje stylistické schopnosti. Ať ji vede dobrý stylista a má k ruce dobrého kreslíře. Tu a tam musí někdo pomoci, jinak u toho sám nevydrží. Vlepujte fotografie. Občas na schůzce ji prohlédněte a předčítejte z ní.

Almanach. Může být i místo kroniky, když není vytrvalého člověka na její vedení. Pak se vydá v lednu nebo v únoru Almanach za minulý rok. Určí se formát papíru, při levé straně musí se nechat 4 cm mezera na vazbu a do určitého dne každý donese svůj příspěvek, jenž se musí vztahovat k oddílu za minulý rok, nebo kresbu, karikaturu apod. Někdo to seřadí, nalepí donesené fotografie, jiný to sváže, některý navrhne a třeba jiný provede obálku a almanach, který je cele dílem hochů, bude jim vždy pěknou upomínkou a podkladem tradice – mocné složky výchovné.

Sbírka výstřižků z novin o skautingu. Pokud se to jen trochu dá, zařiď si v oddíle tuto sbírku. Rodiče hochů odebírají rozličné noviny. Každý s hochů si vezme jedny na starost. Aby byla kontrola, přiděl tentýž časopis dvěma, kdyby jeden z nich něco přehlédl. Vystřižené články nalepí každý hoch na jednotný formát papíru a jeden z nich si vezme na starosti ukládati nalepené výstřižky do desek. Každý výstřižek budiž označen názvem časopisu a data. Je to nejen cenná sbírka, ale dovíš se tak o všem, co se ve skautingu děje, jak se o tom píše a hoši si všímají zpráv.

Album fotografií. Každý oddílový fotoamatér je povinen jeden obrázek dodat do odd. alba. Jeden z nich má redakci a pro každý rok je jedno album. Nejlépe všechna stejného formátu. Táborová alba mohou být zvlášť.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje