Knihy/Skautský vůdce/A. Založení a vedení oddílu. Rozdělení hochů do družin.

Z Rehakovi
< Knihy | Skautský vůdce
Verze z 14. 10. 2012, 17:06; Stepan (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
Skautský vůdce str. 39-2.png

ROZDĚLENÍ HOCHŮ DO DRUŽIN.

S rozdělením hochů do družin počkej až tak po třech schůzkách a alespoň jedné vycházce. Musíš je dříve trochu poznat. V družině je obvykle 7-10 hochů.

Někdy hoši žádají, aby s jinými byli v jedné družině. Nemáš-li vážných námitek, vyhov. Dobré kamarádství v družině je důležitý předpoklad jejího úspěchu.

Dbej však:

  • 1. Tělesné zdatnosti. Ať hoši statní a zase slabší jsou stejnoměrně rozděleni po družinách. Nedělej nikdy družinu tělesně silných a tělesně slabých. Uvaž, že se družiny budou střídat u téže práce v táboře (opatřování dřeva, vaření, hlídky atd.) a že jsou mnohé hry ve formě závodů družin! Ať jsou v tom ohledu družiny pokud jen možno v rovnováze. Silný pomůže slabšímu, tak zní zákon skautů! A netrp nikdy, aby se jedna zdatná družina proti ostatním nějak „nafukovala“, chlapci k tomu mají sklon!
  • 2. Věku. Nejlépe, když je většina družiny celkem stejného věku. Ale 1-2 mají býti starší ostatních (zástupce rádce).
  • 3. Povahy. Rozděl stejnoměrně do družin i hochy živé, agilní, kteří stále něco kutí a dávají dohromady i ty vážnější nebo pohodlnější, kteří spíše se dají ovládati, než aby sami hleděli nabýti vlivu. Bývají zato vytrvalejší. Družina potřebuje obou.
  • 4. Rodinných poměrů a vzdělání. Rozhodně dej do téže družiny synka advokáta, obchodníka a dělníka. Studenta a učedníka. Skauting nezná sociálních rozdílů a předsudků. Vzájemné přátelství mezi nimi nejlépe je pomůže odstranit. Vzájemný styk je naučí chápat potřeby, způsob života i myšlení ostatních tříd.

Hled', ať máš vždy také učně mezi svými hochy. Nic nedbej, že ti někteří přinesou hrubší výrazy a neohrabané chování. Proto právě je vem a požádej je, (nenařiď!) soukromě ovšem, aby celým svým chováním pěkně se representovali, že si toho všimneš a budeš z toho mít radost. Že jim to ale také prospěje jak ve styku s obecenstvem, když něco pro p. mistra obstarávají, tak později v jejich povolání. Slib jim, že v uznání jejich snahy požádáš za ně p. mistra alespoň o týden dovolené, aby se také mohli zúčastnit tábora. A když bude vhodná příležitost, přede všemi je pochval.

Nikdy však úmyslně nezakládej oddíl výhradně ze studentů (ve městě) nebo zase oddíl učňů apod. Ti patří dohromady!

Snad ideálnější by bylo, kdybys později mohl mít jednak družinu nováčků, kam bys přiděloval i nově přihlášené a tu dal pak na starost dobrému rádci, aby ti je připravoval ke slibu. Asi dvě družiny by byly druhotřídních, t. j. těch, kteří by se ve družinových schůzkách připravovali ke zk. druhotřídní. Předpokládá to buď již zapracované rádce nebo pečlivě prováděné schůzky rádcovské. Čtvrtá družina by byla těch, kdo se připravují na prvotřídní. Výcvik v ní bys vedl sám.

Tak by již nováček na ráz pochopil svůj budoucí postup, viděl by, kam až může dospět a ctižádost by ho hnala k úspěchům. Ale v praksi to vždy tak snadno nejde. Na táboře by to činilo potíže, tam musí být družiny technicky v rovnováze.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje