Knihy/Skautský vůdce/B. Stupně skautské vyspělosti. Druhotřídní skaut. Morse.

Z Rehakovi
< Knihy | Skautský vůdce
Verze z 25. 10. 2012, 18:57; Stepan (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

MORSE.

Vylož, proč se tomu učíme. Často se v přírodě potřebujeme dorozumět rychle na dálku a nebo bezhlučně. Na čtyřikrát postupně na schůzkách napiš značky s pomocnými slovy, hoši si je opíší a naučí.

Skautský vůdce str. 99.PNG

Pomocná slova jsou pro první dobu, cviku nabudou častým čtením a psaním vět v značkách. Při psaní dělej za písmenem šikmou čárku, za slovem dvě, za větou tři. Posílej hochům takto psané zprávy, diktuj na schůzce věty, udělej závody ve čtení vět, značkami napsaných. Když to ovládají, sáhni k vlajkám. Nauč je správně držet vlajku, mávat, aby se neshrnovala (viz obrázky v Z.). Pak rozděl na skupiny po třech (jeden signalisuje, druhý čte, třetí zapisuje cizí depeše), vysvětli postup, pošli aspoň na 300 kroků od sebe a ať prakticky zkouší se dorozumět. Nekřičet na sebe.

Hlavní zásady: žádnou ledabylost při základním postavení. Každé písmeno se signalisuje jedním pohybem bez zastavení. Mezi písmenami s počátku 1 vteř. přestávky v základním postavení.

Za každým slovem dá přijímací stanice znamení jedním kruhem: rozuměli jsme. Serie teček opak: nerozuměli jsme. Slovo nutno pak opakovat. U dvou vlajek je základní postavení svisle nad hlavou.

Světlem to zkoušejte na nočním výletě elektrickými lampičkami na vzdálenost asi 100 m, ale nemluvit při tom hlasitě!

Čárka 2 vteřiny, tečka půl vteřiny světla. Mezi nimi asi vteřina tmy. Konec písmene: kruh světlem, konec slova: dva kruhy, konec depeše: několik kruhů a za nimi světlo na 5 vteřin.

Pískáním se to učte jen tam, kde nikoho tím nebudete rušit. Za písmenami delší mezery časové.

Postup signalisování.

Stanice volá: — .— . — tak dlouho, až protější odpoví: — . — . což znamená: jsme připraveni, začněte zprávu. Nebo odpoví: . — . . . což značí počkejte. Jinak volající začne první písmeno slova depeše.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje