Knihy/Skautský vůdce/B. Stupně skautské vyspělosti. Skaut prvotřídní. Měření a odhad výšky a vzdálenosti.

Z Rehakovi
< Knihy | Skautský vůdce
Verze z 26. 10. 2012, 17:28; Stepan (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

MĚŘENÍ A ODHAD VÝŠKY A VZDÁLENOSTI.

Dle obrázků a výkladu v Zákl. str. 57. a 58. je snadno k pochopení. Je ale třeba vštípit si v paměť několik vzdáleností a výšek a mít zběhlost ve správném odhadu, abychom nemusili užít tohoto složitějšího způsobu než jen pro případy neobyčejnější.

Na vycházce na rovinné cestě pošli hochy na vzdálenost 10, 20 a po desítkách až na 100 kroků, pak na 150 a na dvě stě. Hraj často hru uvedenou v Z. na str. 59. Podobně s výškou.

Odhadování.

Pamatuj, příliš blízko se odhaduje: po slunci, na rovině, přes zasněžené plochy.

Příliš daleko: v kleče, za soumraku, přes údolí.

Příliš málo: hloubka vody, výška stromů.

Ať každý ze Skautů má změřeny a pamatuje na svém těle rozměry: výšku těla vůbec a k očím, rozpětí paží, ukazováku a palce, délku od lokte ke konci ukazováku, délku svého normálního kroku. Tu si změř tím, že ujdeš 50 kroků, změříš přesně vzdálenost a dělíš padesáti. Pak ujdi 100 kroků, změř si při tom čas a víš, jak dlouho jdeš normálně 1 km. Kontroluj se pak na stát. silnici ujitím celého km.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje