Knihy/Skautský vůdce/B. Stupně skautské vyspělosti. Skaut prvotřídní. Přírodniny.

Z Rehakovi
< Knihy | Skautský vůdce
Verze z 26. 10. 2012, 22:26; Stepan (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

PŘÍRODNINY.

Znát je — to Skauty nenaučíš žádnými přednáškami. Jen prakticky v přírodě. Zkoušej to takhle:

U stromu a keře, pokaždé jiného druhu, si prohlédnou důkladné tvar koruny a růst větví, kůru jednak v zimě, jednak v létě, listy, květy, plody. K čemu je dřevo?

Stavba koruny se nejlépe studuje na podzim, kdy stromy již shodily listy a větve jsou holé. Pokuste se vystihnout náčrtkem jejich charakteristické rozvětvení.

Zastavte se u každé nové rostlinky. Kdo ji zná? Nikdo? Však: máme ssebou klíč k určování rostlin. Smolařův nebo Polívkův. Kdo se o to pokusí?

Jak přijdete na jedovatou rostlinu: rulík, blín apod. (v Zákl. je máte vyjmenovány), důkladně si prohlédněte i její stanoviště. Jak se projevuje otrava, co je protijedem? Kde se toho dopátráme? Hoši, zeptejte se doma a známých lékařů — tohle musíme vypátrat!

Všímáme si životních společenstev a přizpůsobení rostlin k okolí. Např.: Co roste na skalnaté, výslunné stráni? Co v hlubokém stínu lesa, co u potoka, na polní mezi, v příkopě, na louce?

To jsou jiná hlediska, než jak poznávají hoši tuto látku ve škole.

Zkuste Kimovu hru s větévkami stromů, nebo jen s listy, plody.

Ať v zimě se učí rozeznat větévky růz. dřevin jen podle pupenů.

Ale herbáře nedělejte! Trpí příliš a pak — jsou to přec jen mumie, z nichž vyprchal život: tvar, barva a vůně!

K houbaření máte zvlášť na táborech hojně příležitosti. Dobře se naučte znát houby jedlé a rozeznat — kde jsou takové případy — od jedovatých. Buď ze zkušenosti jiných, nebo dle klíčů: Macků, Kavina, Matoušek aj.

Se zvířenou je to právě tak: Nespokojte se zjištěním, že přes cestu vám leze střevlík fialový, je-li jen trochu času na to, pozorujte jeho chůzi, orientaci, vložte mu drobnou housenku nebo dešťovku do cesty apod.

Až přijdete k lesní tůňce, prohlédněte si všechno zevrubně. Kde se vytvořila, co roste na jejím břehu a ve vodě, jaké má větší i drobné obyvatele.

Zůstaňte alespoň dvě hodiny přes poledne na pasece za slunného červnového dne a pozorujte život hmyzu na ní, volání ptáků, hleďte je podle zpěvu poznat, doplížit se k nim.

Hleďte poznat kroužící dravce dle silhouety, pozorujte veverky, ale nerušte jich, nehoňte je. Hleďte se připlížit k datlovi, strakapůdovi, abyste je viděli při práci, bude to vzácná podívaná, jsou velmi ostražití. Poproste pana hajného a lesníka, aby s vámi prošel lesem a pověděl vám něco o věcech kolem, jež laikům zůstávají skryty. — Čtěte hodně Setona, i Setonův Rok v přírodě (překlad od M. Seiferta) si přečtěte, abyste se naučili chodit v přírodě s otevřenýma očima a ušima, rozumět jí.

Hlavní věc ale: nerušte a buďte tiši, zvláště vstupujete-li do chrámu přírody, do lesa.

Chcete-li vniknout do základních poznatků o projevech života, seznámit se se způsobem, jak se dělají biologické pokusy se živočichy a rostlinami, jak se dají dělat pokusy i na vašem vlastním těle nebo opět určovat nerosty, najdete návod v příručce B. Řehák: Přírodopisné praktikum (viz seznam literatury).

Skautský vůdce str. 122.PNG

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje