Knihy/Skautský vůdce/A. Založení a vedení oddílu. Proč seskupujeme skauty v družiny a oddíly.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

PROČ SESKUPUJEME SKAUTY V DRUŽINY A ODDÍLY.

Vytvořujeme tím kamarádské prostředí menšího celku, kde se hoši navzájem dobře znají a přilnou k sobě.

Skauting je výchova plně individuální, a ta je možná jen v menším celku. Jinak vůdce ztrácí přehled a nezvládne svůj úkol.

Proto má oddíl nejvýše kolem 30 členů, aby vůdce všechny své skauty dobře osobně znal. Ve větším celku nemohl by se také vyvinouti přátelský vzájemný poměr skautů i k vůdci a to je hlavní podmínkou úspěchu.

Je potřebí takových skupin, aby se uplatnila samospráva a iniciativa nejen jednotlivců, ale i družin.

Osvědčilo se neobyčejně, postavit v čelo menší skupiny — družiny — staršího hocha s určitým polem vlastní působnosti. Je to nejvhodnější rámec pro možnost vlastního projevu rozhodnutím a činem, a pro sebekázeň a sebevýchovu rádce i členů družiny.

Spoluprací hochů všech vrstev v družině a oddílu stíráme sociální rozdíly a předsudky.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje