Knihy/Skautský vůdce/A. Založení a vedení oddílu. Jak se má poznat skaut mezi ostatními hochy.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání
Skautský vůdce str. 39-1.png

JAK SE MÁ POZNAT SKAUT MEZI OSTATNÍMI HOCHY.

Při vhodných příležitostech to hochům nevtíravé pověz.

Doma. Co jen může, sám si udělá. Nevyhýbá se práci, netoulá se. Jakmile je hotov se svými povinnostmi školními, postaví se vesele před maminku a řekne: „Maminko, skaut se hlásí do práce!“ a pak ji udělá svědomitě. Nelže a neoklamává své rodiče, chce-li s hochy ven si zahrát, rádi ho pak pustí. Je dochvilný, opatrný na svůj oděv a ostatní své věci a spoří si. Nemlsá a nekupuje hloupostí.

Ve škole. Učí se svědomitě a hledí dosíci pěkného vysvědčení. Dobře ví, že je lepší přinést vyznamenání a smět na tábor, než špatné vysvědčení nebo dokonce reparát a mít prázdniny zkažené. Ale on to dělá i proto, aby se odvděčil rodičům za všechny starosti a oběti, a poněvadž zná cenu vzdělání. Od chvíle, kdy vstoupil mezi Skauty, je na něho spolehnutí, že mluví vždy pravdu a svědomitě koná své povinnosti — dobrý skaut této důvěry nikdy nezklame. Ví, že odznak, který nosí, je pro něho vyznamenáním.

Ve společnosti. Je zdvořilý a ochotný k pomoci, kde je jí třeba. Ví si vždy rady a jedná účelněji a bystřeji než jiný hoch, který nebyl prakticky školen v oddíle. Při nehodě neztratí hlavu a dovede pomoci. Má o vše živý zájem a snaží se získat poučení i dovednost. Je za to vděčný. Zachovává příkazy skautského zákona a každý ho musí mít proto rád. Jeho šikovnost, pohotovost a dobrá nálada zaručují mu úspěch. Bude ho mít i v životě.

V lese je tichý jako sova, pozoruje jako ostříž, poslouchá jako srna, chodí jako liška — jen tak může poznat tajemství chrámu přírody. Neublíží zvířeti a nezničí květinu. Dovede vnímat krásy přírody, jež je mu drahá.

Hoch, který je dobrým Skautem, snaží se být vždy a všude gentlemanem.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje