Knihy/Skautský vůdce/A. Založení a vedení oddílu. Mezidružinové závody.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

MEZIDRUŽINOVÉ ZÁVODY.

jsou pro vnitřní život v oddíle a mají podnítiti ušlechtilé závodění ve skautských znalostech, dovednostech a chování. Pro příklad uvádím mezidružinové závody 3. oddílu Svazu Skautů RČS v Brně jež jsem dle svých zkušeností upravil. Závody trvají po celý školní rok. Hlavní část závodů vykoná se na jaře ve stanovené dny.

 • 1. Skládání zkoušek. Za zkoušky složené během závodů se počítá: nováčkovská 5 bodů, druhotřídní 20 bodů, prvotřídní 30 bodů, dovednostní 10 bodů. Slib 10 bodů. Za odznak „Lvího Skauta“ 20 bodů. Za odejmutý odznak zkoušky se odečte tolik bodů, kolik přísluší oné zkoušce.
 • 2. Vázání uzlů. Závodí dva Skauti vylosovaní. Rádce nezávodí. Váže se se zavázanýma očima a sice 6 nováčkovských uzlů. 1. místo 5 bodů, 2. místo 3 body 3. místo 1 bod, 4 místo 0 bod.
 • 3. Stavba stanů: Dvojplátnový stan dva skauti, čtyřplátnový 4 Skauti. Závodníky určí rádce a sám může závoditi. 1. místo 5 b., 2 místo 3 b., 3. místo 1 b., 4. místo 0 bod. Počítá se čas a technické provedení.
 • 4. Signalisování: Jediná stanice semafor a druhá morse. Na každé stanici dva Skauti. Boduje se čas. Za každou chybu v doručené zprávě se odečítá 1 b. 1. místo 15 b., 2. místo 10 b., 3. místo 6 b., 4. místo 3 b.
 • 5. Vaření: 3 Skauty určí rádce, ale sám nezávodí. Od povelu až do varu litru studené vody. Oheň bez pomoci papíru nejvýš dvěma zápalkami. Body jako u 3.
 • 6. Kimova a Setonova hra: 3 Skauti z družiny každou z her. Boduje se každá hra zvlášť. 1. místo 5 b., 2. místo 3 b., 3. místo 1 b., 4 místo 0 bod.
 • 7. Oheň třením dřev: Dva závodníky určí rádce. 1. místo 10 b., 2. místo 7 b., 3. místo 4 b., 4. místo 2 body.
 • 8. První pomoc: Čtyři závodníky určí rádce. Sám nezávodí. Podle proposic bodu 6. oddílových závodů „O vlajku vítěze“.
 • 9. Celkové chování jednotlivců i družin: Za každé porušení kázně vůči vůdci, jeho zástupci, rádci atd. se odečte 1 bod. Za neslušné chování nebo mluvení dva body. Základ je 20 bodů pro družinu. Vůdce má právo podle chování družiny neb jejích členů přidat nebo ubrat až 10 bodů podle svého přesvědčení.
 • 10. Školní prospěch: Za vyznamenání 25 bodů. Za nedostatečnou se odečte 10 bodů.
 • 11. Účast na podnicích včetně schůzek a vycházek: Celková v % . 1. místo 100 bodů, 2. místo 75 b., 3. místo 50 b., 4. místo 0 bod. Za člena, jenž dvakrát po sobě chyběl bez předešlé omluvy -5 b. Za člena, jenž vůbec nechyběl +50 b. (Vážné onemocnění se nepočítá.)
 • 12. Tělocvičná soustava: 6 cvičenců předvede libovolné ranní cviky s odůvodněním. 1. místo 20 b., 2. místo 15 b., 3. místo 10 b., 4. místo 5 bodů.
 • 13. Zpěv: Družina nacvičí dvě písně, v oddíle málo známé. Výběr, provedení. 1. místo 20 b., 2. místo 15 b., 3. místo 10 b., 4. místo 5 b.
 • 14. Ruční práce: 4 výrobky. 1. místo 20 b., 2. místo 15 b., 3. místo 10 b., 4. místo 5 bodů.
 • 15. Terénové hry: Poklad celá druž. O tři klobouky tři skauti (ne rádce). 1. místo 5 b., 2. místo 3 b., 3. místo 1 b. Každá hra zvlášť.
 • 16. Woley-ball: Hraje každá s každou. 1. místo 10 b., 2. místo 7 bodů, 3. místo 4 b., 4. místo 2 body.
 • 17. Placení příspěvků: Družina, jež má první zaplaceny příspěvky, získá ten měsíc 10 b., druhá 5 bodů, ostatní 0 b. Za nezap1acené příspěvky na konci závodů za člena a měsíc -5 bodů.
 • 18. Plování: Za Skauta, jenž neumí plavat -10 bodů. Uplavat 50 m.
 • 19. Družinový deník: Boduje se, zda celá družina pracovala na denníku a úprava. 1. místo 40 bodů, 2. místo 30 b., 3. místo 20 b., 4. místo 10 bodů.
 • 20. Noví členové: Za nově získaného člena do 14ti let 5 b., nad 14 let 2 b. Nejmenší stáří 10 let.

Tabulku výsledků jednotl. závodů vede vůdce, propočítání a sestavení definitivního výsledku děje se v oddílové radě.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje