Knihy/Skautský vůdce/A. Založení a vedení oddílu. Skautské závody.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

SKAUTSKÉ ZÁVODY.

Župa Riegrova každoročně pořádá župní skautské závody, jež mají svoji dobrou tradici a vyzkoušený závodní i klasifikační řád. Uvádím ho jako příklad, jak se dá obecenstvu ukázat prakse skautingu ve formě, jíž ono nejlépe může porozumět a jež baví. Může je pořádat i silnější oddíl. Místo hlídky za oddíl staví každá družina svoji hlídku. Příprava k těmto čistě skautským závodům vnese takový život do oddílu, že je vřele doporučuji, i když by nebyly pořádány pro obecenstvo. Náš řád vypadá takto:

SOUTĚŽ O VLAJKU VÍTĚZE.

Závodící hlídky jsou 4členné. Úhrnné stáří celé hlídky 65 let.

Za každý rok přes strhuje se 1 bod. Vůdce nesmí závodit, zástupce ano, vede-li družinu. Hlídka nese s sebou výzbroj dle svého volného uvážení.

Závod koná se v úplném skautském kroji.

 • 1. Stavba stanů. Hlídka postaví dva vojenské jehlany ze 4 pláten. Plátna přinese jednotlivě připevněná na tornách, kolíčky s sebou připravené. Body: postavení během 1 ½ min. 10 bodů.

Každých začatých 10 vteřin pod tuto limitu plus 1 bod, nad tuto lim. -1 bod. Čas počítá se od položení první torny na zem do úplného postavení stanů. Nepořádně postavený stan -5 bodů, chybějící oliva -1 bod.

 • 2. Měření nepřístupných míst. Vedoucí odevzdá výpočet i naznačený postup měření. Použití příruček není dovoleno. Vše správně: 10 bodů. Správný postup, ale chybný výpočet -5 bodů. Chybný postup -10 bodů.
 • 3. Signalisování zprávy o 10 slovech Morse pomocí vlajky, kterou hlídka s sebou přinese nebo ji improvisuje. Nesmí být připevněna již před závodem a nesmí to být vlajka druž. Správně 10 bodů. Každé chybné slovo -1 bod. Smeknutí vlajky -2 body.
 • 4. Vaření:
  • a) Stavba ohniště z materiálu ležícího na místě. Smí se použíti i skautských holí k závěsu. Opálení tyče -5 bodů. Nesmí být použito kovových vařičů. Správně 5 bodů.
  • b) Příprava dříví. Hlídka dostane špalík, který rozštípe a použije k topení.
  • c) Zatopení. Nesmí být použito papíru, petroleje apod. Doporučuje se březová kůra. Jen 1 zápalka. Vše správně 2 body. Každá další zápalka -1 bod.
  • d) Uvaření 4 vajec na tvrdo. Hlídka je nese s sebou od startu. Vše správně 8 bodů. Nedovařené -1 bod, 2 prasklé -2 body (jedno se nepočítá), rozbité během cesty -2 body.
  • e) Zahlazení ohniště pomocí vlastní výzbroje, d+e celkem 5 b. Záleží na úplném zahlazení ohniště, odpadků, štěpin apod. Pozor i na nesprávné použití nástrojů (drn sekerou, dřevo na kamení).
 • 5. Uzly. Každý člen uváže na podaném provaze určený (nováčkovský) uzel. Všecky správně 12 bodů. Chybný -3 body.
 • 6. První pomoc. Jeden z hlídky představuje raněného. Rány, které stručně označí soudce, ostatní ošetří, improvisují nosítka a raněného odnesou na určené místo. Vše správně 10 bodů. Chybné ošetření -3 až -8 bodů dle uvážení rozhodčího. Špatná nosítka -3 b.
 • 7. Určení 10ti předložených rostlin. Jména po poradě s ostatními hlásí vedoucí. Vše správně 10 bodů. Každé chybné -1 bod.
 • 8. Stopy. Hlídka prohlédne na začátku závodů obrazec 12 stop, zapamatuje si je. Na konci závodu na předložený papír stopy zakreslí jeden z hlídky po poradě s ostatními. Správně 12 b. Každá chybějící nebo nesprávná -1 bod.
 • 9. Celkový čas nejlepší 10 bodů, nejhorší 1 bod. Ostatní poměrně k nejlepšímu. Počítá se úměrou. Po celý závod povinný skautský krok.

Závody jsou proponovány v Lípách, kde v širokém stromořadí mají všichni skauti i obecenstvo velmi pěknou příležitost sledovat jejich celý průběh.

Protest k průběhu závodů pouze písemně od vedoucího hlídky s povinným vkladem 5 Kč, nejdéle za hodinu po skončení závodů. Protest proti celkové klasifikaci stejně, nejdéle půl hodiny po prohlášení výsledku. Není-li protestu, je prohlášen definitivním.

Kde máte příležitost zařaditi vhodně do trati i plování, aniž by tím utrpěl přehled pro obecenstvo, rozhodně je zařaďte. Tento bod pak zní:

Plování: Dva členové hlídky se svléknou, šaty dají druhým dvěma. Ti vše přenesou na označené místo. Plavci nesou ve vztyčené ruce čtvrtku kreslícího papírnu, popsanou inkoustovou tužkou, jež nemá býti pomáčena. Bodů celkem 10. Smočený papír (malé postříknutí se nečítá) -3 body, chycení se záchranné loďky -5 bodů za každého závodníka, který se chytil.

Kde jsou vhodné podmínky, můžete přidat i orientaci. Ale pak závod vyžaduje již hodně času. Podle řádu, jak je uveden a při 12 hlídkách trvá 3 hodiny při velmi dobré organisaci.

Výhodou je, jsou-li na závodní trati stromy. Na ně můžete připevnit tabule zhotovené z balícího papíru, na něž redisem napíšete u každé zkoušky, co se tu dělá a jaké jsou požadavky závodu pro ten bod. Pak je každý informován a s velikým zájmem vše sleduje. Znamenitě se nám to osvědčilo. Pro soudcovský sbor jsou připraveny tabulky, jež se jen na místě vyplňují a soudcové se mohou věnovat úplně jen pozorování.

Podobně i pro ostatní body závodu a pak přehledná tabulka výsledná pro celý závod. Svá pořadová čísla si hlídky vylosují a vedoucí hlídky je má připevněno na levém rukávě.

Přísně na to dbejte, že se závodícími hlídkami nesmí nikdo, kromě soudců, promluviti, ani jim dávati jakákoliv znamení. Mohou být za to i diskvalifikovány.

Skautský vůdce str. 66.png

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje