Knihy/Skautský vůdce/B. Stupně skautské vyspělosti. Odborné zkoušky Skautů.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání
Skautský vůdce str. 106.PNG

Odborné zkoušky Skautů.

Byly ve skautingu myšleny hned od počátku jako nutná protiváha příliš teoretické školy, neboť skauting daleko dříve než škola vystihl, jak nutno pěstovati u hocha vědomí vlastní síly a dovednosti vlastním projevem, viditelným činem, prací. Skauting dříve než škola zdůraznil, že je třeba, užitečně usměrňovat přirozený pud hocha po činnosti rukodělné, povzbuzovat smysl pro praktičnost, pro „praktickou inteligenci“. Učit ho, že lze i jednoduchými prostředky docílit vtipně věcí dobrých a užitečných.

V tom ohledu razil skauting cestu dnešní činné škole a vhodně ji doplňuje.

A nemenší význam užitečný mají tyto průkazy pro pozdější život.

Podporuj jejich skládání, zdůrazňuj často jejich význam, opatřuj instruktory, usnadňuj Skautům možnost přiučit se všemu, co jen možno z těchto praktických oborů.

Na druhotřídním Skautovi žádej, aby měl rozhodně zkoušku z první pomoci, druhou z některého oboru přírodovědeckého a třetí z některé dovednosti řemeslné.

Velký výchovný smysl těchto „odborek“ je i v tom, že se tu klade důraz na souvislost, syntesu, vlastní úsudek a poznatek a hlavně chuť jít věci na kloub, získat hlubší znalosti a dovednost.

Odborné zkoušky jsou velikou předností skautingu, nemá být ani jednoho Skauta v oddíle, který by byl bez ní. Ať si první vybéře dle své záliby.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje