Knihy/Skautský vůdce/B. Stupně skautské vyspělosti. Skaut prvotřídní. Vlastivěda.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

VLASTIVĚDA.

O českých dějinách ať má přehled. Zaveď tu a tam s hochy o různých dobách rozhovor, přesvědčíš se o jejich znalostech. Sám na schůzkách o tom „nepřednášej“, odkaž hochy na vhodné prameny (jsou hojné) a příležitostně — ve významné dny historického kalendáře — nech je o tom několik vět v oddíle promluvit. Proslov na 3—5 minut stačí.

Z dějin ať znají v hlavních obrysech: Říše Velkomoravská, Cyril a Metod, kníže Václav — Boleslav, Přem. Otakar, Václav I., Karel IV., Hus, Král Václav, Žižka, Husitství, Jiří z Poděbrad, boj s Habsburky v 16. stol., 30letá válka, Bílá Hora, protireformace, buditelé: Dobrovský, Jungman, Havlíček, Palacký, rok 1848, světová válka, legie, Masaryk, Štefánik, odboj domácí, Rašín.

Zeměpis republiky podobně. V obojím se musí uplatnit školní poznatky a četba.

Dej i zhruba načrtnouti obrys hranic, umístit významná města, hory, pásma horská, tok řek apod. Ať zná oblasti průmyslové, zemědělské, turistické, léčebné. Sem patří i folklor naší republiky. Dva, tři dohromady mohou zhotoviti plastickou mapu okolí.

Prameny: Školní učebnice, popř. Horák: Příruční dějiny české (Děd. Kom.) Novotný: České dějiny, Beletrie: Jirásek, Svátek, Winter, Medek, Třebízský.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje