Knihy/Skautský vůdce/B. Stupně skautské vyspělosti. Stupeň nováčkovský. Pozdravy.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

POZDRAVY.

Vylož hochům, že i ve skautském pozdravu je ušlechtilý symbol. Palec přes malíček položený značí, že silný chrání slabého. A tři vztyčené prsty připomínají tři věty skautského slibu i že v jednotě je síla.

Připomeň, že zdravit je slušnost, děkovat povinnost. A že nejde jen o to, pozdravit, ale také jak pozdrav vyhlíží. Nedbalý pozdrav je spíše projevem nezdvořilosti.

Vždyť naopak zdravíme proto, abychom projevili někomu svoji úctu, nebo příslušnost k většímu celku. Proto se zdraví všichni Skauti navzájem malým, čili „tajným“ pozdravem i když nejsou v kroji. Při podávání rukou podávají levou, je blíže srdci a Skauti jsou si bratry.

Zvlášť hochům připomeň, aby vždy zdravili státní vlajku, když je nesena v čele průvodu a standarty plukovní. Nejsou-li v kroji, tedy smeknutím.

Při „tajném“ pozdravu se mnoho chybuje tím, že hoši při něm strkají loket do zadu a prsty zůstanou skoro v poloze vodorovné. To vypadá nevkusně. Pamatujte, že rámě zůstane nepohnutě svislé a předloktí se zvedne o 180°, takže i prsty přijdou do svislé polohy.

Při pozdravu ke klobouku se okraje střechy dotýká pouze ukazováček, ne všechny tři prsty! Loket je v rovině ramen.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje