Knihy/Skautský vůdce/B. Stupně skautské vyspělosti. Stupeň nováčkovský. Skautské značky.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

SKAUTSKÉ ZNAČKY

Štoček Stehlíkova skaut. kalendáře.

Nakresli je hochům na tabuli v klubovně nebo na hladkých plochách hlíny v přírodě a připomeň jejich účel: dělám je tehdy, když mne má někdo sledovat po cestě na níž je plno odboček a sám cesty nezná. Dělají se vždy na pravé straně ve směru chůze, ale někdy místo abych je kreslil, skládám je z větviček, kaménků, šišek, snopečků trávy apod. Zkuste to vše na výletě podle příležitosti, užívejte i vodítka: určitých listů, kousků pestré vlny a až budou Skauti „mít už čich“ pro tyto věci, zahrejte s nimi „Honbu za pokladem“.

Nejjednodušeji se hraje takto: Vůdce si vyjde o hodinu až dvě před oddílem, zanechává značky z různého materiálu, ukrývá dopisy, projde kudykoliv lesem a u cíle své cesty ukryje „poklad“: balíček čokolády, buráků ap., o něž se hoši po naleznutí spravedlivě rozdělí. Cesta stačí asi 6 km a pro případ nedorozumění urči na přesně označeném místě dobu srazu.

V táboře se dá tato hra provést ještě tak, že dvě družiny pošleš na týž okruh, ale proti sobě. Musíš ale vše dříve dobře připravit a používat hojně dopisů a značek z růz. materiálů. I tři nebo čtyři družiny můžeš poslat různými směry, stejně dlouhými, k témuž cíli, dá to ale dosti přípravy. Značkující se v celku shodnou, jaké značky a kde asi (dle mapy) položí a pak každý připraví jednu trať.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje