Jmenování velitelem

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

Vůdce, ročník XX., číslo 4, 1939

Změny ve vedení JUNÁKA.

  • 1. Prvý velitel JUNÁKA, zvolený ustavujícím, junáckým sněmem, bratr pplk. gšt. Václav Vlček, resignoval na svoji funkci. Všichni víme, že to byl pravý junák na pravém místě a proto jeho odchodu litujeme. Na schůzi náčelnictva rozloučil se s. ním br. náčelník Řehák, poděkoval mu za práci a stiskl mu za nás ostatní tu poctivou legionářskou levici.
  • 2. Výnosem ministerstva vnitra ze dne 12. března 1939 č. 2899 ai 1939 byla povolena změna stanov spolku JUNÁK se sídlem v Praze. Podle ustanovení čl. XII. změněných stanov jmenuje velitele, náčelníka a náčelní spolku na tři roky ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra opírajíc se o výše uvedené statutární ustanovení, jmenovalo na tři roky velitelem spolku p. Bohuslava Řeháka, profesora státního pedagogického semináře v Praze XII., náčelníkem p. Dr. Rudolfa P1ajnera, profesora státního reformního reálného gymnasia v Praze XIX., Dejvicích a náčelní pí. Vlastu Koseovou.
  • 3. Knížecí arcibiskupská konsistoř nám oznámila, že jmenuje vldp. Dr. Štěpána Trochtu, ředitele Salesiánského chlapeckého domova v Praze-Kobylisích, ústředním duchovním vůdcem JUNÁKA a že tak činí s radostí a důvěrou, že spojeným českým junákům dostane se tak nového ústředního vedení, které chce loyálně umožniti všemu členstvu výchovu svatováclavskou, prohloubení a rozšíření nábožensko-mravní výchovy junáckých oddílů.

Dr. R. Plajner.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje