Knihy/Skautský vůdce/A. Založení a vedení oddílu. Organisace Svazu Junáků Skautů RČS.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

ORGANISACE SVAZU JUNÁKŮ SKAUTŮ RČS.

Základní jednotky jsou skautské oddíly. Hoši do 12 let jsou zařaděni mezi Vlčata, vždy po šesti a několik šestek tvoří Smečku, jež má svého vůdce Vlčat. (Dívky mají roje Šotků).

Od 12—16 až 17 let jsou Skauti. Tvoří obyč. 8členné družiny s rádcem v čele, seskupené po 3—4 v oddíl, vedený vůdcem Skautů. Svaz ho pověřuje jmenovacím dekretem po vykonané vůdcovské zkoušce. Do té doby je „vedoucím“. Tento družinový systém — malá skupina pod odpovědným vedením staršího hocha za dohledu vůdce — se výborně osvědčuje a je velikou předností Skautingu. U Skautek totéž.

Od 16—18 let stávají se ze Skautů, zůstanou-li v oddíle, Roweři, t. j. starší zkušení Skauti, kteří pomáhají vůdci hlavně jako zástupci nebo rádcové, instruktoři různých dovedností, pokladníci apod. U Skautek — junaček totéž.

Přes 18 let jsou Old Skauti, mají již svůj vlastní odbor a z jejich řad vyrůstají též noví činovníci Svazu.

Oddíly v městě tvoří sbor, jejž vede sborový vůdce. Přátelé Skautingu se organisují v místní spolek „Místní sdružení“, jež je členem a organisační spolkovou jednotkou Svazu. Oddíly a sbory jsou po stránce technické (a kde není Místních sdružení i hospodářské) přiděleny do okresů, spravovaných okresními Zpravodaji. Okresy do žup, (jichž je dnes 30), jež jsou vedeny Župany. Některé země jsou spravovány zemskými náčelníky a zemským výborem. V čele Svazu stojí Ústřední rada a Náčelnictvo, jež spolu s Župany tvoří Hlavní stan.

Svaz má několik odborů: Dívčí odbor, Vodní Skauty, Old Skauty Táborníky, Lyžařský obbor a Lesní školu, jež se stará o výchovu vůdců.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje