Knihy/Skautský vůdce/A. Založení a vedení oddílu. Osoba vůdcova.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

OSOBA VŮDCOVA.

Máš rád veselé hochy, plné chuti něco dělat? Máš rád přírodu? Jsi člověkem dobré vůle a nevedou Tě úmysly zištné?

Pak buď vítán a neboj se začít. Tvá práce se zdaří, ale musíš vytrvat. Chceš-li, aby z Tebe byl dobrý vůdce, na kterého budou Tvoji hoši vždy s úctou vzpomínat, takové jsou jeho vlastnosti:

Má pevné přesvědčení, že skauting je nejlepší výchovou mládeže a že jeho ušlechtilé cíle stojí za práci tomuto hnutí věnovanou.

Odznak skautského vůdce je mu symbolem velké důvěry a vysoké cti. Úcta k němu vede ho při všech rozhodnutích.

Ví, že jen mravní jeho úroveň, váha jeho bezúhonného charakteru a jeho schopnosti získají mu důvěru a oddanost jeho hochů a jen tak že vyrůstá pravá autorita, která budí respekt a dobrovolnou kázeň. Není proto kaprálem, ale ani kazatelem a školometem, za to je dobrým učitelem.

Dovedeš-li rázně a dobře jednat, máš-li stále v zásobě dost nápadů, co dělat a sám něco dovedeš, půjdou za Tebou hoši do ohně. Trochu organisátorského talentu mít musíš. Mít stále připravený zajímavý a užitečný program — to je tajemství úspěchu.

Tvůj úkol vůdce vyžaduje určitou míru inteligence (nemusí být ovšem získána školami!) a rozhledu, jejž lze získat jen životními zkušenostmi, neboť vůdce má velkou odpovědnost. Proto Svaz požaduje pro jmenování vůdcem věk alespoň 18 let, bezvadný charakter, znalost skautského programu a povah hochů, rozvahu a pohotovost.

Začít můžeš ovšem třeba ti bylo 17-18 let. Nabudeš zatím praxe, složíš zkoušku vůdcovskou a dosáhneš jmenování skautským vůdcem — nemůže být odznaku čestnějšího.

Mnoho záleží na tom, dovedeš-li si najít osoby, které by Ti ve specielních věcech v oddíle pomohli, ale vůdce je a zůstává duší veškeré práce v oddíle, vůdcové oddílů jsou pilíře, na nichž spočívá klenba veškeré skautské výchovy. Jim náleží uznání za obětavou práci na roli národa.

Oddanost a vyspělost jejich hochů je jim nejkrásnější odměnou. Nezapomeň však, že i hoši dovedou posoudit a brzy vystihnou, když něco není v pořádku. Hlavně nepřicházej na schůzku nepřipraven a teprve po zahájení nesháněj, co by si s nimi dělal. To budeš brzy hotov a opravdového respektu u nich už nezískáš. A stejně měj připraven i program každé vycházky. Také tvůj kroj, ať polní nebo slavnostní, musí být vždy vzorný.

Střez se před hochy nepříznivě kritisovat práci jiného vůdce. Jednáš sám špatně a připravuješ tím i půdu pro přestřelené odsudky svých hochů vůči skautům druhého oddílu. Sám se můžeš mýlit, možná že bys za daných poměrů nedokázal více a přece se opovažuješ u svých hochů budit dojem, že ten druhý vůdce a ovšem i jeho skauti, jsou horší. — Tato hrubá chyba by nejjasněji prokázala, že skautským vůdcem nejsi, i kdybys měl technické znalosti sebe lepší.

Nemusíš zavírat oči před skutečností, uznej, kde je výtka oprávněna, ale buď vždy objektivní a spravedlivý. V takovéto chvíli, když hoši sami s něčím přišli, můžeš i připomenout, že tohle na jiných vidí, ale že sami ještě v tom a tom chybují, je také pravda. I když tedy již se dopracovali hloub, je ještě hodně co dohánět do vzorného oddílu. Ať jsou tedy na svůj oddíl hrdí, ale ne nafoukaní.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje