Knihy/Skautský vůdce/A. Založení a vedení oddílu. Příprava k založení oddílu.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

PŘÍPRAVY K ZALOŽENÍ ODDÍLU.

Viděl jsi už pěkný skautský oddíl v přírodě nebo ve městě? Chceš-li se pokusit o založení ve svém působišti, neváhej dlouho.

1. Začni tím, že si dobře pročteš tuto příručku a opatříš si ještě Svojsík-Novák: Základové skautingu a „Organisaci“ z r. 1930. Tím budeš dobře informován o skautingu, jeho cílech a pracovní metodě.

2. Sestav si seznam asi 10-15 čiperných, zdravých chlapců ve věku od 12-16 let, pozvi je třeba po skupinách k sobě a pověz jim, že chceš založit skautský oddíl.

3. Napiš si vkusně několik vyhlášek o založení oddílu, udej tam, kde se mají hoši hlásit.

4. Navštiv pak rodiče těch, kteří projevili ochotu vstoupit do oddílu, vylož jim stručně svůj záměr, požádej o přízeň a vlivnější i o pomoc. Popřípadě je pozvi ke schůzce společné.

5. Dotaž se tajemnického úřadu Svazu Junáků-Skautů, Praha II. Vodičkova ul., dům Skaut (hlavní pošta schránka 571), kterého činovníka ve svém kraji máš požádat o proslov nebo přednášku o skautingu. Jsou-li okolnosti vhodné, vyžádej si tam propagač. materiál, diapositivy a film. Uspořádej přednášku a hleď, aby tam přišli hlavně rodiče přihlášených hochů, učitelé, profesoři, mistři různých živností a řemesel, aby byli informováni a nečinili pak překážek ve škole nebo učňům v zaměstnání.

6. Snaž se získati nějakou místnost pro schůzky oddílu, t. j. klubovnu. Může to být i suchý, světlý sklep, souterain, přístavek nebo velká kůlna ve dvoře, z nouze alespoň třída ve škole. Ne však místnost v hostinci.

7. Dopiš tajemnickému úřadu Svazu:

  • 1. Že tam a tam zakládáš nový oddíl a že už jsi některé přípravy vykonal.
  • 2. Vyžádej si registrační archy pro skauty a pro oddíl.
  • 3. Požádej o udání adresy nejbližšího skautského činovníka a příslušného okresního resp. župního Zpravodaje. Těm pak o svém úmyslu dopiš a udej svoje nationale i plnou adresu a povolání. — Bez jejich souhlasu a vědomí nedá Ti Svaz povolení k vedení oddílu.

8. Svolej zakládající oddílovou schůzi. Její program a i jak dál postupovati, najdeš v této příručce, kde jsou vypracovány programy i dalších schůzek a vycházek. Zhruba je postup takový: Sám připravíš všechny na stupeň nováčkovský a stupeň druhotřídní. Zatím ti někteří odpadnou, několik přibude. Ty svěř rádcům, aby s nimi dohonili, co ostatní už znají. Uvidíš, jak se ti při tom osvědčí. Když dosáhlo původní jádro tvého oddílu stupně druhotřídního, přijmi nováčky, abys počet doplnil na 20—25. — Jejich výcvik svěř rádcům a sám pokračuj s ostatními (rádce v to ovšem čítajíc) ve výcviku prvotřídky. Rádce však občas svolej k výcviku zvláštnímu, hlavně pokud se metodiky jejich práce týče.

9. Nepřepisoval jsem do této příručky zbytečně požadavky jednotlivých zkoušek. Ty jsou přesně vyznačeny v „Organisaci 1930“. Po stránce věcné je vše zřetelně a podrobně vypsáno v „Základech“. Proto tyto knihy s naší příručkou tvoří celek. Postup jejich využití je tedy takový: V „Organisaci“ najdeš postup skauta v oddíle a příslušné požadavky, v „Základech“ se seznámíš s jejich věcnou podstatou, cílem a duchem skautské výchovy, v naší knize máš návod, jak a kdy tomu hochy prakticky naučit a jak si jako vůdce počínat.

S těmito třemi knihami — základními pro provádění skautingu — vystačíš dobře po dva roky a zatím nabudeš tolik praxe, že si budeš vědět rady, jak podle okolností dále.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje