Knihy/Skautský vůdce/A. Založení a vedení oddílu. První, ustavující schůzka.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

PRVNÍ, USTAVUJÍCÍ SCHŮZKA.

Svolej hochy v dobu, kdy všichni mají volno, do získané klubovny nebo třídy. Ať si přivedou i své kamarády. Opatři fotografie ze skautského života a dej je hochům prohlédnouti.

Zjednej si klid a srdečně, krátkým proslovem si hleď získat jejich zájem o věc. Asi v tomto smyslu:

Zakládám v naší obci (městě) oddíl Skautů. Někteří už o nich víte, viděli jste je v kroji nebo byli v jejich táboře. Svolal jsem vás, neboť myslím, že by z vás byli dobří skauti. Bude třeba jen svižnosti, veselé mysli a dobré vůle — tu přece máte všichni! Utvoříme oddíl dobrých kamarádů, budeme se tu týdně scházet.

Tuto místnost si dáme do pořádku jako klubovnu, sami vymalujeme, vyzdobíme a zařídíme, uděláme si tu truhlářskou) dílnu, uvidíte, kolika užitečným věcem a zajímavým hrám se tu naučíme. Budeme často chodit do přírody, venku si vařit a spát pod stany, o prázdninách tábořit. Naučíte se stopovat zvěř, pozorovat život divokých zvířat, číst a kreslit mapy, být v přírodě jako doma. Prožijete v táboře život Robinsonů, všechno si sami uděláme, i uvaříme. Otužíte se, budete zdraví a silní.

Ale Skauti nejsou obyčejní kluci. Neperou se, nenadávají, nelhou, mají svůj pozdrav, skládají slib, že budou zachovávat skaut. zákony, nosí zvláštní kroj a odznak na prsou, který je vyznamenáním pro každého hocha, neboť Skauti se po celém světě těší velké důvěře.

Ten odznak nemůžeme svěřit komukoliv, musíme založit řádný skautský oddíl, přihlásit se do Svazu skautů v Praze, abychom jako skauti byli uznáni.

Kdo tedy chce být Skautem, ať zůstane, ale musí zachovávat dobrovolnou kázeň, abychom se na něho mohli spolehnout! Společné budeme druh druhu pomáhat, svorně pracovat s chutí a vesele, aby náš oddíl byl pěkný a aby vám všichni mohli závidět, že jste jeho členy.

Kdo se tedy přihlašujete?

Udělej si zběžný seznam a rozdej registrační archy, aby je hoši dle předtisku doma vyplnili a dali podepsat rodičům. Příště je přinesou.

Zaveď rozhovor o tom, jak by si chtěli upravit klubovnu, co kdo dovede, co by si do ní mohli opatřit.

Pověz jim několika větami, jak je už skauting u nás rozšířen, původ našeho odznaku, vylož trochu heslo a nauč pozdravu — vysvětli jeho symbol.

Na konec několik pěkných písní, umluvte si výlet a příští schůzku a to pro poprvé stačí.

Neukvapuj se ale hned s definitivním příjímáním všech, spíše se nech prosit, aby to opravdu bylo pro ně vyznamenáním, neboť s počátku musíš přece jenom vzít hochy zdatné. Abys měl dobrý základ. Teprve později přijmeš každého.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje