Knihy/Skautský vůdce/A. Založení a vedení oddílu. Registrace skautů a oddílu.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

REGISTRACE SKAUTŮ A ODDÍLU.

Žádný Skaut, vůdce ani oddíl není uznán od Svazu a nedostane odznak ani legitimaci bez registrace, t. j. úředního potvrzení Svazu, že je řádným jeho členem.

Hned jak jsi založil oddíl, vyžádej si přihláškové blankety pro Skauty, dej jim je vyplniti dle předtisku přesně a dej podepsat rodičům. Podle těchto přihlášek vyplníš registrační arch oddílu trojmo. Všimni si, že hoši nad 14 let musí přiložit fotografie a proto ať si je včas opatří. Stačí amatérské formátu 6X6 cm. Vybeř od nich příslušné poplatky za legitimace, pojištění apod. jak jsou na archu uvedeny. A nyní pozor:

  • 1. Peníze pošli složenkou přímo do Svazu. Č. šeku 203.281 Praha.
  • 2. Registrační přihlášku oddílu (trojmo) spolu s fotografiemi pošli činovníkovi (okr. zpravodaji), jejž Ti Svazová kancelář označila. On ji vezme na vědomí, potvrdí a pošle Svazu k vyřízení. Svaz vydá pak příslušné legitimace a vrátí Ti s nimi jednu přihlášku. Tobě vystaví legitimaci činovnickou, jež Tě opravňuje k vedení oddílu. Zároveň Ti pošle potvrzení o přijetí oddílu do Svazu, jež spolu s Tvojí legitimací je průkazem vůči úřadům, že jde o činnost řádně stanovami Svazu povolenou a jeho činovníky kontrolovanou.

Teprve tím získáte členství ve Svazu, nárok na slevu na dráze a pojištění při skautských podnicích. Odznaky smíte nosit až po složení skautského slibu, domovenky hned. Razítko oddílu si můžeš objednat pouze ve sport. domu Skauting (Praha II., Vodičkova ul. č. 6), který je dá zhotovit dle předpisu.

Tato registrace oddílu se musí každý rok v první polovici ledna obnovit. Listina registrační ani legitimace nemají delší platnosti než jeden rok. Listinu obdržíš každý rok novou, v legitimacích se nalepují roční kolky.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje