Knihy/Skautský vůdce/A. Založení a vedení oddílu. Rozbor skautingu.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

ROZBOR SKAUTINGU

jak je v praxi prováděn ve Svazu Junáků Skautů RČS. Tento náčrt také poslouží k celkové orientaci v hojné látce, jež je již ve Skautingu zpracována.

I. SKAUTING TEORETICKÝ.

 • A. Idea
 • Obrodné hnutí mládeže se zřetelem:
  • 1. k rozvoji mravní podstaty a charakteru,
  • 2. k vývoji tělesnému,
  • 3. k bystření smyslů, sebevýchově a sebevzdělání.
 • B. Historie.
  • 1. Původ skautingu, jeho prvky, předchůdci a tvůrcové.
  • 2. Rozvoj a rozšíření Skautingu.
  • 3. Skauting v Československu.
 • C. Organisace.
  • 1. Organisování jednotlivce, skautských oddílů a tvoření vyšších celků.
  • 2. Družina, družinová soustava, oddíl.
  • 3. Vůdce. Jeho způsobilost mravní, intelektuální a odborná.
  • 4. Metodika skautské výchovy:
   • a) psychologické a fysiologické odůvodnění výchovného postupu ve třech věkových skupinách: Vlčata (7—12 let), Skauti (12—17), Roveři (16—20).
   • b) skautský slib a zákon.
   • c) soustava stupňů vyspělosti a odznaků.
   • d) sebevýchova a soběstačnost.
   • e) výchova vůdců — Lesní školy.

II. SKAUTING PRAKTICKÝ.

 • A. Charakter — výchova mravní.
  • 1. Skautský slib.
  • 2. Skautský zákon.
  • 3. Skautské heslo.
  • 4. Nezištná obětavost.
   • a) povinnost dobrých skutků.
   • b) první pomoc, zachraňování.
  • 5. Vztah k lidské společnosti
   • a) práce a její význam (dílna).
   • b) občanství a laická morálka.
   • c) ukázněnost ve prospěch celku (klubovna, služby veřejné a pomocné).
 • B. Tělovýchova.
  • 1. Ranní cviky, tělocvik ve volné přírodě.
  • 2. Lehká atletika.
  • 3. Koupání, slunění, plování.
  • 4. Vodácký program.
  • 5. Lukostřelba.
  • 6. Táboření.
   • a) účel táboření.
   • b) táborové stavby a práce.
   • c) stravování v táboře.
   • d) táborový život.
  • 7. Hry skautské a sportovní.
 • C. Sebevýchova a sebevzdělání.
  • 1. Orientace v přírodě.
   • a) odhadování.
   • b) orientace podle značek a za zvláštních okolností (v lese, za noci atd).
   • c) dokonalé čtení mapy.
  • 2. Zpravodajství.
   • a) ústní.
   • b) písemné.
   • c) signálové, semafor, morse atd.
   • d) kreslení náčrtů a plánků,
  • 3. Schopnost pozorovací:
   • a) bystrost smyslů.
   • b) krytí.
   • c) stopování.
   • d) usuzování.
  • 4. Vycházky do přírody, turistika:
  • 5. Znalosti věcné:
   • a) vlastivěda a občanská nauka.
   • b) přírodověda.
   • c) tělověda s hygienou.
   • d) hvězdářství,
   • e) meteorologie.
   • f) dovednosti odborné.
  • 6. Výchova estetická:
   • a) práce literární, výtvarné (totemy, malování, modelování)
   • b) řečnictví a projev dramatický.
   • c) hudba a zpěv.

III. PROSTŘEDKY ČINNOSTÍ:

  • 1. Skautská schůzka.
  • 2. práce v klubovně.
  • 3. v přírodě:
   • a) vycházky polodenní.
   • b) celodenní.
   • c) ze soboty na neděli a vícedenní.
  • 4. Prázdninový stálý tábor několikatýdenní.
  • 5. Tábory putovní a zahraniční.
  • 6. Skautské hry v přírodě.
Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje