Knihy/Skautský vůdce/A. Založení a vedení oddílu. Skauting a škola.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

SKAUTING A ŠKOLA.

Můžeme směle tvrditi: všechno dobré, svěží, zdravé, co se do naší školy po převratu dostalo, bylo vzato ze skautingu.

Ať už to je občanská nauka, v níž dosud my jsme dále než škola, neboť my ji ve svých klubovnách, družinách, oddíle, táborech stále prakticky děláme, kdežto škola jí jen učí. Nebo ruční práce výchovné, jež jsme již dávno před školou měli a zařadili jak do stupňů skautské vyspělosti, tak do systému zkoušek odborných.

Nebo konečně tělovýchova, kde to byl první skauting, který svlékl mládež do plavek a vyvedl ji ze zaprášených tělocvičen do volné přírody, na travnaté palouky a lesní cesty do záře slunce a čistého vzduchu. A skauting první poskytl mládeži možnost žíti v táboře po týdny pod širým nebem. Skauting první opustil mnohé nářadí pro dospívající mládež a prohlásil požadavek: co nejméně nářadí a co nejvíce her a lehké atletiky.

A pak ještě vis, šplh a cviky rovnováhy. A ovšem: plování, bruslení, lyžování, canoistika a jízda na kole.

Ale i všechny ostatní obory vyučovací skautingem získávají.

Nejvíce a nesmírně přírodověda. Skauting je v nejužším styku s přírodou a nejde tu jen o trvalé a hluboké poznatky věcné, ale i o nesmírný výchovný vliv přírody na mladou duši. Vlastivěda nemá lepšího doplňku nad skautské výlety a hojné cestování. Ani jazyk vyučovací a sloh není zanedbán. Skauting poskytuje hojně příležitosti k samostatnému vyjadřování na schůzkách, při zápisech referátů, protokolů, deníků, v oddílových časopisech, při debatách u táborových ohňů.

Tělověda a hygiena je ve skautingu uplatněna nejvyšší měrou prakticky. Tak škola nikdy nenaučí první pomoci jako skauting.

I zpěv získává, i kreslení. Není jediného předmětu, jenž by neměl ve skautingu mocný a hlavně praktický doplněk. Ve skautingu jest uskutečněna nejideálnější koncentrace učiva na praktickém podkladě.

A také náš časopis „Skaut-Junák“ je nejlepším časopisem, který je u nás pro mládež vydáván.

Skauting je a zůstane nejvhodnějším doplňkem školy, už proto, že je výchovou a výchovou individuální.

(Podrobnou studii „Skauting a škola“ napsal jsem a Svaz vydal v roce 1930.)

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje