Knihy/Skautský vůdce/A. Založení a vedení oddílu. Tradice.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

TRADICE.

Rozdělením na družiny a oddíly pomáháme tvořit družinové a oddílovou tradici, jež je zvlášť důležitým prvkem výchovným.

Proto už družinám dáváme v rámci oddílu určitou samostatnost, jež ovšem družině jako celku ukládá též příslušnou odpovědnost a utužuje vědomí, že kde nestačí jednotlivec, podaří se vykonat dílo bratrskou spoluprací.

Abychom i formálně vyznačili družinu jako výchovný celek, označujeme ji zvláštním jménem (zvířete, jež si jako symbol zvolila a jehož stylisovaným hlasem se svolává) a dáváme jí právo mít družinovou vlajku a totem. Družina může mít i samostatné družinové podniky (vycházky, hry, návštěvy podniků, divadla, společně jít lyžovat, bruslit, koupat se apod.), ovšem pod osobní zodpovědností svého rádce. Má své družinové barvy, popř. totemové razítko, vystupuje jako team při závodech, hrách a ve službě. Proto také vůdce jedná vždy s rádcem družiny, jemu udílí příkazy a vysvětluje, čeho třeba. On si už pak v družině práci a úkoly rozdělí a každý z hochů se snaží, aby své družině byl ke cti. Všimni si však, zda je rádce spravedlivý a sám předchází dobrým příkladem. Dobré výkony vždy pochval; jmenuj celou družinu, jen zvlášť výjimečně jednotlivce. A stejně i výtky.

Už od počátku pamatuj také na oddílovou tradici. Veď oddíl jako kamarádskou rodinu, jejíž každý podnik považují hoši za svůj, cítí se zdarem i nezdarem oddílu jako se svým. Pak se můžeš dovolávat dobrého jména oddílu, na němž každému členu záleží.

Použij vhodné příležitosti při rozhovorech, u táborových ohňů, vyprávění starých historek z minulých táborů, vynikajících činů družin a jednotlivců, návštěvy starých tábořišť a památných míst, kde skládal ten či onen slib apod.

Občas dej hochům v klubovně prohlédnout staré oddílové almanachy a alba fotografií, zvláště přijde-li více nováčků najednou, ale domů jim je nikdy nepůjčuj.

Klubovna a její výzdoba, vlajka a totem jsou nejmocnější prvky tradice. Ale nade vše: dobrá pověst oddílu, jíž se těší ve veřejnosti.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje