Knihy/Skautský vůdce/B. Stupně skautské vyspělosti. Druhotřídní skaut. Kimova hra.

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

KIMOVA HRA.

Podobně jako hra Setonova a mnohé jiné skautské hry bystří schopnost rychle postřehnouti a zapamatovati si. Tato pohotovost pozornosti je dosud školou zanedbávána, skauting však k ní vede takřka na každém kroku a Skautovi stane se zvykem.

Kimovu hru hrajeme hlavně pro tento účel. Proveďte ji takto: Vůdce rozloží na stůl (ne do řad) 24 předměty (nůž, tužku, 2 peníze různé, známku, knoflík apod.) zakryje je šátkem a zavolá hochy. Rozestaví se, aby každý dobře viděl, pak na 1 min. odkryje šátek. — Nikdo nesmí promluvit ani si něco poznamenat. Po minutě zakryje, hoši každý na lístek papíru zapíše, které předměty pamatoval.

Sestav tabulku dle výsledku, uschovej a porovnej vždy až budete zase tuto hru hráti. Uvidíš, jak se bystrost postřehu lepší.

Ale nezačínej s 24 předměty. Začni se 16 a postupně přidávej.

Později můžeš hru pro zajímavost trochu zpestřit: boduj též zapamatovanou podrobnost na předmětu. Rozlož předměty na zem a nech hochy v kruhu obcházet. Nebo je z jedny kapsy vytahuj, na 3 vteřiny ukaž a do druhé kapsy schovej. Obměnou této hry je např. popis výkladní skříně, kterou si minutu prohlédli apod.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje