Knihy/Skautský vůdce/Motto a úvod B. Řehák

Z Rehakovi
Přejít na: navigace, hledání

Motto:

V tom je nejvyšší cena skautingu, že svým hochům dovede dát zdravé tělo, radostné mládí a na cestu do života praktickou zručnost. Je školou odpovědnosti a idealismu, statečného srdce a nezlomného charakteru.

Věřím v jeho mravní sílu a v jeho vítězství.

B. Ř.

Skautský vůdce str. 9.jpg


Ruce se vztahují a oči důvěřivě hledí na Vás!

Ti hoši hledají pravého muže, který by je vedl, hledají vůdce skautského oddílu...

Vy máte mládež rád, Váš charakter je bez poskvrny, Vy se ještě dovedete zdravě smát a radovat ze života!

Neváhejte, za pokus to stojí!

Jejich srdce budou bít pro Vás, jejich činy budou uskutečňovat Vaše myšlenky, staňte se vůdcem oddílu Skautů!

Prospějete, ale sám získáte!

Naučíte se organisovat práci, řídit ji, užívati osobního vlivu, veřejně vystupovati.

Nemá úspěchu v životě muž, který nedovede býti vůdcem! Bude podřízen po celý život!

Skauting tvoří z hochů muže a z mužů vůdce!

Vstupte do našich řad! A dovolte, abychom Vás oslovili jako jednoho z nás:

Buď, bratře, vítán!

Hledáš-li stezku, jež by Tě dovedla k poradnímu ohni zkušených, sleduj tyto stopy s důvěrou ve vlastní síly.

Slyš hlas od Poradní skály! Nabízíme Ti svoji pomoc. Tato kniha usnadní Ti začátky, uvede Tě do skautské prakse. Budeš mít úspěch, vyrosteš a zkušenost dá Ti sílu pevné ruky. Vzroste však i Tvá odpovědnost a musíš ji nésti; bez ní nejsi vůdcem.

Oddanost Tvých Skautů, život ve věrném jejich kruhu a nádherné přírodě bude Ti největší odměnou.

Vstup v naše řady!

Odznak skautského vůdce je nejvyšší ctí.

Hle, toto řekl v Anglii Lord Roseberg o skautingu: Kdybych měl formulovati nejvyšší ideál pro svou vlast, pak by to bylo přání, aby v ní žil národ, jehož muži byli nebo jsou Skauty a jež ovládá skautský duch. Takový národ byl by pýchou lidstva.

Byl by největší mravní silou světa, jakou kdo kdy poznal.

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje