Hlavní strana

Z Rehakovi
Verze z 15. 7. 2014, 23:18; Tom (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

www.rehakovi.cz 22. června 2024

Stránky věnované především Bohuslavu Řehákovi, jeho životu a dílu

RNDr. Bohuslav Řehák - životopis

Jeho otec Václav Řehák se narodil 1857 jako jedno ze šesti dětí baráčníka se třemi korci (0,86 Ha) pole. Vyučil se zedníkem, později byl přijat jako podúředník a stal se cestmistrem. Zemřel v roce 1943, tedy v době, kdy byl Bohuslav Řehák vězněn v koncentračním táboře. Jeho matka Josefa rozená Jiřičková se narodila v roce 1871 a zemřela roku 1936.

Bohuslav Řehák se narodil 17. 3. 1895 v Jičíně. Měl o rok mladší sestru Marii.

Dětství a mládí strávil v Jičíně, kde vystudoval Státní vyšší gymnasium v Jičíně, kde složil v roce 1914 s vyznamenáním maturitu. Během studia vyslechl v roce 1912 přednášku zakladatele československého skautingu Antonína „Benjamína“ Svojsíka. Přednáška na něj velmi zapůsobila a s A. B. Svojsíkem zůstal v kontaktu i nadále a postupně se stal jedním z jeho nejbližších spolupracovníků.

Webový server www.rehakovi.cz je věnován především životu a dílu významného českého pedagoga Bohuslava Řeháka. Texty zde uvedené jsou autorským dílem, které je chráněno podle zákonů České republiky a jejich zveřejněním zde nevznikají žádná práva ani licenční ujednání dalším osobám.

Uživatelská příručka vám napoví, jak MediaWiki používat.

Často kladené otázky o MediaWiki

Osobní nástroje
Jmenné prostory

Varianty
Akce
Navigace
Nástroje